top of page
mladá rodina

Životné poistenie

Čo ak nastane vážna a nečakaná udalosť, ktorá úplne zmení Vašu finančnú, prípadne existenčnú situáciu?

Čo pokrýva životné poistenie

Zamysleli ste sa niekedy nad svojou budúcnosťou? Iste ste nemysleli na možnosť vážnej choroby, invalidity alebo inej, závažnej situácie, ktorá Vám zabráni žiť plnohodnotný život. Voči tomu vás dokáže chrániť dobre nastavená zmluva životného poistenia.

Image by Aron Visuals

Poistenie pre prípad smrti

Pri tomto type rizika je potrebné uvažovať hlavne nad zabezpečením príjmu pre ďalšie fungovanie domácnosti, obzvlášť v prípade úmrtia jedného z rodičov menších detí. Tiež je dôležité krytie všetkých úverov a v neposlednom rade krytie pohrebných nákladov ktoré sú z roka na rok vyššie.

Walkers

Invalidita

Riziko invalidity je často podceňované, no môže spôsobiť obrovský výpadok príjmu. Suma má pokrývať aj výpadok príjmu ale tiež náklady na liečenie, rehabilitácie a prispôsobenie sa vzniknutej situácii (zdravotné pomôcky, úpravy bývania a pod.). Na to poslúži finančná „injekcia“ zo strany poisťovne v minimálnej výške 10 000 €

Physiotherapy Session

Pracovná neschopnosť

V prípade dlhodobej práceneschopnosti sa príjem môže znížiť o viac ako 30 %. Túto stratu vieme nahradiť pripoistením tohto rizika a krytie je možné už od 15. dňa. Týmto spôsobom si vieme zachovať výšku príjmu aj počas choroby alebo inej dlhodobej práceneschopnosti.

Image by Towfiqu barbhuiya

Kritické choroby

Najčastejšie ochorenia sú onkologické, na druhom mieste mozgová príhoda a infarkt. Priemerné náklady na liečenie onkologického ochorenia môžu byť viac ako 12.000 € za 1 rok. Ide o náklady, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou. Preto je potrebné tieto financie zabezpečiť zo životného poistenia.

Real Estate Contract with Pen and Calculator

Poistenie úverov

Pri poistení úverov by sa malo myslieť na kombináciu rizika smrti, invalidity, prípadne dlhodobej práceneschopnosti. Poistná suma by nemala byť iba vo výške samotnej hypotéky, ale mala by byť navýšená o 5 – 10% z výšky úveru. Dôvodom je rozdiel medzi klesaním poistnej sumy a klesaním istiny úveru.

Image by Dmitrii Vaccinium

Poistenie úrazov

Aj drobné úrazy môžu vyžadovať zotavenie niekoľko týždňov. Potrebujeme pokryť stratu príjmu počas tohto obdobia, prípadne náklady na rehabilitáciu. Plnenie je v podobe denných dávok počas celej doby liečenia.

Image by JESHOOTS.COM

Pobyt v nemocnici

Ak je pri úraze alebo chorobe potrebná hospitalizácia, je dobré mať pripoistenie ktoré to pokrýva. Môže ísť o stratu príjmu, náklady na nadštandardnú izbu, alebo v prípade hospitalizácie detí, náklady na lôžko pre rodiča.

Image by Diana Polekhina

Chirurgické zákroky

Chirurgický zákrok v nemocnici často prebehne rýchlo, no zotavenie môže trvať aj niekoľko mesiacov. Je potrebné preto myslieť na náklady vzniknuté počas tohto obdobia.

fyzikální terapie

Trvalé následky

Úraz ktorý zanechá trvalé následky Vás môže ovplyvniť na celý život podobne ako invalidita. V prípade tohto pripoistenia je možné získať finančné plnenie už pri menších úrazov, kedy klient ešte nieje uznaný za invalida. Náklady môžu vzniknúť na dodatočné rehabilitácie, ale tiež treba myslieť na zhoršenie uplatnenia na pracovnom trhu.

Chcem vediť viac o životnom poistení

Chcem vedieť viac o
životnom poistení.

Ďakujeme za odoslanie!

bottom of page