PROJEKTY

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ NA ŠKOLÁCH
 

Slabá úroveň finančnej gramotnosti medzi mladými je spôsobená najmä tým, že na základných a stredných školách chýba komplexné ekonomické a finančné vzdelávanie. Tak, ako sa v škole učíme od detstva základy matematiky, fyziky či chémie alebo pravidlá cestnej premávky, rovnako je potrebné od malička žiakom vštepovať základné ekonomické princípy. Aktívne sa už podieľame na aktivitách zameraných na dlhodobé zvyšovanie finančnej gramotnosti.

ZVÝŠTE SVOJE FINANČNÉ IQ

Prestaňte čakať na to, že vláda vyrieši problémy, pred ktorými stojíte. Je na vás, na každom z nás, aby sme sa začali vzdelávať a pochopili, že pred nami stoja rôzne možnosti a voľby. Nikto iný za vás vaše finančné problémy nevyrieši. Iba vy!

„Šialenstvo je robiť stále znovu a znovu tú istú vec a očakávať rozdielny výsledok.“  [Albert Einstein]

ALTERNATÍVNE "CHARGING COMMISION" PRE SFA/PFA

 

Regulácia provízií pre finančných poradcov je hrozba, ktorá sa stáva skutočnosťou v celej Európe.

Pojmy ako finančné sprostredkovanie, finančné poradenstvo, finančný agent, finančný poradca,  finančný sprostredkovateľ je pre občanov mätúci a neprehľadný. Je potrebné priniesť jednoduchší a bezpečnejší systém do sprostredkovania finančných služieb na území Slovenskej Republiky.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / GDPR

Od roku 2018 sú osobné údaje majetkom vyslovene len danej osoby ktorej sa to týka a nie finančného domu. Takto finančné domy musia so súhlasom klienta sprístupniť údaje o jeho platobnej histórii aj tretím stranám.