Vyhledat
  • Miro

Z POJMOV: PRIRÁŽKA, MARŽA, RABAT

V tomto článku si v krátkosti rozoberieme pojmy prirážka, rabat a marža. Aby v tom bolo jasno, keďže mnohí si to pletú.


Prirážka je zvyčajne vyjadrená percentuálne ako podiel rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou na nákupnej cene. Je to vyjadrenie, o koľko percent zvýšil obchodník nákupnú cenu pri výpočte predajnej ceny, či aký je podiel zisku na nákupnej cene v percentách. Obchodná prirážka môže na rozdiel od marže presiahnuť aj 100%.


Marža sa taktiež vyjadruje v percentách. Ide o podiel rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou na predajnej cene. Vyjadruje, aký je podiel zisku na predajnej cene v percentách. Výška obchodnej marže nemôže presiahnuť 100%.


Tieto dva pojmy si ľudia zvyknú zamieňať. No rozdiel je tam zásadný. Pri marži sa zisk dáva do pomeru k predajnej cene, takže marža vyjadruje percento zisku z predajnej ceny. Pri prirážke sa zisk dáva do pomeru k nákupnej cene a prirážka tak vyjadruje percento zisku z nákupnej ceny.

Rozdiel je aj v tom, že prirážka môže predstavovať aj viac než 100%, zatiaľ čo marža maximálne 100%.Rabat je zľava z predajnej ceny a vyjadruje sa obvykle taktiež v percentách. Môže byť poskytnutý z viacerých dôvodov, napríklad množstevný rabat pri nákupe tovaru vo väčšom množstve; sezónny rabat pri predaji sezónneho tovaru; vernostný rabat pre pravidelných zákazníkov; časový rabat pri časovom obmedzení výrobku alebo funkčný rabat, kedy odberatelia predávajú tovar konečným zákazníkom za jednotnú cenu vpred určenú výrobcom a nakupujú ho od výrobcu za vopred určenú nižšiu cenu.


Výšku rabatu môžeme poznať v eurách a chceme ju vypočítať v percentách, alebo môžeme poznať výšku rabatu v percentách a chceme ju vypočítať v eurách.

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše