Vyhledat
  • Miro

VPLYV ZNAČKY AUTA NA HAVARIJNÉ POISTENIE

KASKO - havarijné poistenie, si môže majiteľ alebo držiteľ auta dobrovoľne uzavrieť v poisťovni a byť tak okrem autonehody krytý aj pre prípad krádeže, poškodenia, stretu so zvieraťom, živlu ... . Výška poistného pritom závisí od značky auta, typu a jeho ceny. Tiež od rozsahu poistnej ochrany a výšky spoluúčasti, ktorú je možné si zvoliť podľa vlastného uváženia.


Havarijné poistenie kryje:

  • haváriu, zničenie, poškodenie auta

  • krádež alebo odcudzenie časti vozidla či jeho výbavy

  • vandalizmus, vlámanie

  • živly a škody spôsobené pri záplavách, páde stromu, krupobití, zásahu bleskom, zemetrasení, požiari ... .

  • poškodenie alebo rozbitie čelného skla, ako aj ostatných skiel

  • stret so zverou alebo škody na aute spôsobené zverou

  • asistenčné služby

Základom pri dojednaní poistného je poistná suma. Môže ňou byť nová cena auta alebo jeho obstarávacia cena. Tá sa násobí príslušnou sadzbou poistného.


Nová cena auta je cenníková cena nového auta aj s výbavou od výrobcu/predajcu v roku obstarania auta. Sadzba poistného pri poistení na novú cenu auta je rovnaká bez ohľadu na vek auta.


Obstarávacou cenou auta je aktuálna hodnota ojazdeného auta aj s výbavou, v čase uzatvárania poistnej zmluvy. Určuje sa podľa poisťovňou akceptovaných cenníkov. V tomto prípade sa sadzba poistného pri poistení zvyšuje s vekom poisťovaného auta.


Pri totálnej škode je predpoklad, že náklady na opravu auta vysoko prevyšujú hodnotu auta a teda jeho oprava je neefektívna. Každá poisťovňa má pri škode na aute svoju maximálnu hranicu určenú v percentách z hodnoty auta v čase poistnej udalosti. Pri totálke poistenie zaniká a poisťovňa má nárok na poistné do konca poistného obdobia.


V prípade krádeže poisťovňa hradí sumu vo výške všeobecnej hodnoty auta v čase poistnej udalosti, zníženú o dojednanú spoluúčasť.


Pri čiastočnej škode alebo pri poškodení auta poisťovňa zaplatí sumu primeranú nákladom na opravu auta. Tie nesmú prekročiť všeobecnú hodnotu auta, zníženú o spoluúčasť.Ako na poistenie vplýva továrenská značka auta?


Stanovenie ceny havarijného poistenia závisí aj od značky auta a každá poisťovňa posudzuje riziká po svojom. Je preto dobré nájsť si to najvýhodnejšie poistenie pre svoje auto.

Pri značke auta platí, že čím rizikovejšia značka, tým drahšia poistka. Poisťovne rozoznávajú autá najmenej rizikové, viac rizikové, luxusné a tiež môžu značku auta posudzovať individuálne. Môže sa stať aj to, že auto nebudú chcieť poistiť.


Medzi najmenej rizikové patrí napríklad Opel, Fiat, Deawoo, Kia, medzi viac rizikové Citroen, Toyota, VW, Škoda Octavia a medzi luxusné Audi, Mercedes, BMW, Porsche. Individuálne sa posudzuje napríklad Ferrari, Bentley, Hummer.


Na záver dodáme, že pred uzatvorením havarijného poistenia je dobré si porovnať produkty viacerých poisťovní, alebo sa poradiť s odborníkom. Poisťovne totiž každý rok menia podmienky aj poistné sumy.

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše