Vyhledat
  • Miro

STARTUP: INOVATÍVNE MYŠLIENKY TREBA PODPOROVAŤ

Startup - určite ste to slovo už počuli alebo o ňom čítali. Čo to ale je a aké má charakteristické vlastnosti?


Startup je novovznikajúci projekt alebo firma, mnohokrát ešte len v štádiu tvorby podnikateľského zámeru. Najčastejšie sa objavuje v oblasti technológií, inovácií, internetu. Pre startupy sú charakteristické nízke počiatočné náklady, vyššie podnikateľské riziko než je obyčajne a potenciál vyššej návratnosti, ak firma prerazí a nájde si svoje miesto. Ide o firmy, ktoré sú predurčené na rýchly rast od nápadu, cez projekt až po štart. Nie každý takýto model však prežije.


Ministerstvo financií SR definuje startup ako kapitálovú obchodnú spoločnosť so sídlom na Slovensku, od ktorej vzniku neuplynulo viac než 36 mesiacov. Ide o spoločnosť, vznikajúcu za účelom inovatívneho tovaru alebo služby, je mikro, malým alebo stredným podnikom a väčšina hlasovacích práv patrí fyzickým osobám – zakladateľom. Ako však určiť, čo je inovatívne a čo nie?


Pri startupoch a financovaní sa môžete stretnúť aj s výrazom „rizikový kapitál“. Ten slúži k financovaniu začínajúcej firmy, obvykle medzi 1. až 3. rokom a vystupuje po dvoch až piatich rokoch, kedy predáva svoje podiely do rúk rozvojového kapitálu.


Existujú aj startup inkubátory, ktoré podporujú vznikajúce startupy a poskytujú im počiatočné financovanie, poradenstvo, priestory a rôznu ďalšiu pomoc.Charakteristické znaky startupu:

  • nejde iba o prvotnú myšlienku. Zakladatelia sa už pripravujú na vstup na trh

  • jedná sa o inovatívny alebo nový produkt/službu, bez doterajšieho otestovania na trhu

  • vstup na trh sľubuje rýchly rast

  • medzinárodné ambície

  • uplatňuje škálovateľný biznis model

Tieto znaky startupu bude spĺňať asi málo podnikov na Slovensku, no treba im vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie a podmienky, aby svoje nápady nemuseli realizovať v zahraničí.


V prípade nápadu na startup sa môžete zúčastniť rôznych súťaží, ktoré pomáhajú pri podpore, rozvoji a podmienkach startupu. Predstavuje to uľahčenie presunu od nápadu ku konkrétnemu tovaru či službe a jej komerčnej využiteľnosti. Je to možnosť získať podporu odborných pracovísk, taktiež vzdelávanie v oblasti podnikania, pomoc pri tvorbe podnikateľského a marketingového plánu, získavaní rôznych partnerov a investorov, poradenstvo, koučing, pretože inovatívne myšlienky treba rozvíjať a pomáhať im.

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše