Vyhledat
  • Miro

SPRÍSNENÉ PRAVIDLÁ PRE PREVOZ FINANČNEJ HOTOVOSTI

POZOR, OD 3. JÚNA SA NA ZÁKLADE NOVELY COLNÉHO ZÁKONA V EÚ SPRÍSNIA PRAVIDLÁ PRE PREVOZ FINANČNEJ HOTOVOSTI Z KRAJÍN ALEBO DO KRAJÍN TRETIEHO SVETA.

Touto reguláciou chce Európa bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. V súčasnosti to funguje tak, že ak cestujete s hotovosťou 10 tisíc a viac, alebo v inej mene, predstavujúcej túto hodnotu, musíte to oznámiť hraničnému colnému úradu na predpísanom tlačive. Od 3. júna však budete musieť oznámiť aj to, ak budete peniaze posielať cez hranice EÚ poštou, letecky, námornou, železničnou alebo cestnou dopravou.

Toto hlásenie bude obsahovať informácie o odosielateľovi, príjemcovi, pôvode peňazí a o ich pravdepodobnom použití. Takéto hlásenie musí odosielateľ alebo príjemca doručiť finančnej správe do 30. dní, odkedy finančná správa požiada o predloženie oznámenia o preprave hotovosti.

Pre členské štáty EÚ bude platiť rovnaký formulár a bude musieť byť vyplnený v jednom z jazykov krajiny, do ktorej občan vstupuje alebo ktorú opúšťa. Formuláre sú dostupné online na stránke finančnej správy alebo v miestach kontroly.

V prípade podozrenia môže tieto peniaze finančná správa zadržať.

Od 3. júna sa však budú do sumy 10 tisíc EUR a viac zarátavať aj zlaté mince s obsahom najmenej 90% zlata, tiež zlaté tehly, nugety a hrudy s obsahom zlata minimálne 99,5%. Okrem zlata aj šeky, cestovné šeky, zmenky, peňažné poukážky bez príjemcu; taktiež mince a bankovky, ktoré už nie sú v obehu, no je možné ich vymeniť v centrálnej banke.


Novela colného zákona sprísňuje podmienky zadržiavania finančnej hotovosti a jej ekvivalentov colným úradom pri pohybe z EÚ do krajín tretieho sveta. Tiež upravuje podrobnosti v prípade dočasného zadržania peňazí či vyčísľovania ich hodnoty.


/foto: reuters/

1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše