Vyhledat
  • Miro

POZOR NA PORUŠENIE POVINNOSTI UZATVORENIA PZP

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia netreba brať na ľahkú váhu a počítať s tým, že vám sa škodová udalosť stať nemôže. PZP musí zo zákona mať každé vozidlo na slovenských cestách. Ak PZP nemáte, môže vás to prísť draho.


PZP je poistenie vozidla voči spôsobeným škodám, ku ktorým môže prevádzkou vozidla dôjsť. Ide o škody spôsobené inej osobe. Ak nesplníte povinnosť uzatvorenia PZP, hrozí vám pokuta.


PZP sa týka osoby, ktorá je v dokladoch na Slovensku registrovaného vozidla vedená ako držiteľ. Túto povinnosť má teda každý vlastník resp. prevádzkovateľ vozidla.


Ak PZP neuzavriete včas, bude sa pri pokute prihliadať na viacero faktorov. Závažnosť porušenia povinnosti uzatvorenia PZP a dĺžka trvania tohto protiprávneho stavu. Pokutu môže obvodný úrad uložiť až do dvoch rokov, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel. Najneskôr do troch dokov, odkedy k tomuto porušeniu došlo. Neplatiči môžu byť pokutovaní až do výšky 3 320 eur.


V prípade dlhšieho nevyužívania vozidla, alebo ak je vozidlo nepoužiteľné v zimnom období, môže byť dočasne vyradené z evidencie. Týmto sa ruší aj PZP a nebude zaňho teda potrebné platiť. Vozidlo totiž bude nevyužívané.Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla však musí splniť niekoľko podmienok:

  • spísať žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel

  • podať žiadosť na príslušnom dopravnom inšpektoráte

  • odovzdať osvedčenie o evidencii alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla

  • odovzdať tabuľky s evidenčným číslom,

  • predložiť doklad totožnosti, prípadne výpis z Obchodného registra alebo živnostenský list

  • zaplatiť správny poplatok vo výške od 5 eur až 350 eur - výška závisí od času, počas ktorého je vozidlo vyradené z evidencie


Nájdite si finančne najvýhodnejšie PZP, ktoré vám zároveň ponúkne aj niečo navyše. Taktiež si strážte svoju bezškodovosť, ktorá taktiež vedie k priaznivejšej cene v poisťovni.0 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše