Vyhledat
  • Miro

POZOR! MLM NIE JE PODVOD, PYRAMÍDA, ANI LIETADLOMedzi sieťovým marketingom /MLM/ a podvodom /pyramídou/ je rozdiel, aj keď si mnoho ľudí mysli, že je to to isté. Nie je.

Jediným spoločným znakom MLM a pyramídy je, že sa do siete zapájajú ďalší ľudia a to je dôvod, prečo si mnohí tieto systémy pletú. Rozoznať sa však dajú na základe podstatného kritéria - za čo sú získané provízie.


V sieťovom marketingu sa peniaze získavajú na základe predaja konkrétneho produktu, alebo služby a tieto produkty a služby bývajú exkluzívne, alebo kvalitnejšie, než je bežne dostupné. Je to svetovo uznávaný podnikateľský systém, ktorý vyučujú aj najprestížnejšie univerzity sveta - Harvard, Oxford, Cambridge ako jeden z najúspešnejších podnikateľských systémov, ktorý chvália aj experti ako Warren Buffett, Robert Kiyosaki, Donald Trump.


V pyramíde sa peniaze získavajú zapojením ďalších ľudí do systému, no pyramída neprináša žiadnu hodnotu, neponúka produkt, ani službu. Ľudia zaplatia členský poplatok a ich zisk závisí od získavania ďalších členských poplatkov od ďalších ľudí, ktorých lanária do systému. Za tento poplatok nedostávajú nič. Pyramída je u nás zakázaná.


Sieťový marketing má na rozdiel od pyramídy výhodu v tom, že aj človek, ktorý prišiel do systému neskôr, môže zarábať viac, ako ten, kto ho doňho priviedol a dokonca viac, ako ľudia, ktorí sú vo vyšších pozíciách. MLM totiž neodmeňuje obchodníkov za to, že privedú ďalšieho člena, ale za výkon - obrat predajom tovaru. Ak je obrat nejakého obchodníka vyšší, než obrat človeka nad nim, tak zarobí viac. To u pyramídy nie je možné.VLASTNOSTI SIEŤOVÉHO MARKETINGU A PYRAMÍDY:


SIEŤOVÝ MARKETING/MLM:

- kvalitný a nepredražený produkt - školenia - zarábanie predajom produktu/služby - v províznom systéme je rovnaká šanca pre všetkých - zisk za odvedenú prácu - výplata je pravidelne a včas - MLM s dobrým produktom trvá aj desiatky rokov


PYRAMÍDA/LIETADLO/PONZI SCHÉMA: - žiadny, alebo nekvalitný a predražený produkt - zarábanie registráciou nových ľudí, z ich poplatkov - žiadne školenia - sľubujú zisk bez práce - výplata nie je istá - trvanie je veľmi krátke - okradnú ľudí a končiaZhrnutie výhod MLM


- Firma, ktorá funguje na princípe MLM vytvára pre svojich obchodníkov podnikateľské prostredie a zabezpečuje pre nich hotový produkt, alebo službu, logistiku, vzdelávanie, materiály, servis, právne a informačné služby. - Náklady na podnikanie formou MLM sú nízke a obchodníka to stojí iba investovanie do kontaktovania a stretávania sa s klientmi - telefón, káva, cestovanie, - Kvalita produktu, alebo služby, ktorú firma ponúka, je vyššia - exkluzívna, na bežnom trhu nedostupná. - MLM je šanca pre každého, dosiahnuť maximálne zisky s minimálnou investíciou


„Multi Level Marketing vyprodukoval viac milionárov, ako ktorékoľvek iné odvetvie amerického obchodu.“

- Marc Walker -


97 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše