Vyhledat
  • Miro

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU A VÝZNAM PRE FIRMU

Poistenie zodpovednosti za škodu je v niektorých profesiách povinné zo zákona, inde je dobrovoľné a každý má právo chrániť sa poistením ako občan aj ako podnikateľ.


Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu vyplýva legislatívne napríklad tlmočníkom, advokátom, znalcom, audítorom, daňovým poradcom, cestným dopravcom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ... . Právnická alebo fyzická osoba/podnikateľ môže mať poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti. Takýmto spôsobom má krytie pre škody, spôsobené tretím stranám pri svojom podnikaní.


Poistenie všeobecnej zodpovednosti sa však netýka škôd, ktoré spôsobí poistený činnosťou, na ktorú nemá oprávnenie, taktiež úmyselne spôsobenej škody, nedbanlivosti, či situácie ak na podnet poisteného takto koná tretia osoba. Netýka sa ani škôd, ktoré boli spôsobené dlhodobým pôsobením prevádzky či iného vplyvu na okolie, kde nie je možné určiť čas udalosti, ktorá zapríčinila vzniknutú škodu; tiež škody priamo nevyplývajúcej z hmotného poškodenia veci alebo zdravia. A poistenie zodpovednosti sa netýka ani škôd pri inšpekciách, kontrolách, dozoroch, poradenstve, vyšetrovaní, ohodnocovaní, konzultáciách či právno-poradenských činnostiach. Samozrejme, poistná zmluva môže zahŕňať napríklad aj poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, poistenie ochrany dát či škody spôsobenej členmi orgánov spoločnosti. Ide o poistenie rizika pri výkone funkcie manažérov firmy - minulých, súčasných aj budúcich konateľov, členov predstavenstva, kontrolnej komisie, dozornej rady, prokuristov, vedúcich pracovníkov. Týka sa to jak škody vo vlastnej firme, tak aj tretím osobám. Napríklad neoprávnená výpoveď zamestnancovi, pochybenie pri verejnom obstarávaní či pri uzatváraní obchodnej zmluvy, ktorá sa ukáže ako nevýhodná.

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše