Vyhledat
  • Miro

P2P KOLEKTÍVNE POŽIČIAVANIE PEŇAZÍ

P2P pôžičky /od ľudí pre ľudí/ majú charakter nebankovej pôžičky, no poskytujú ich ľudia, ktorí majú voľné finančné prostriedky. Tieto peniaze sú ochotní požičiavať žiadateľom o pôžičku. Pre získanie pôžičky je podmienkou minimálny vek 18 rokov a trvalý pobyt na území SR. Takému kolektívnemu požičiavaniu sa venuje niekoľko internetových portálov.


Pri takýchto pôžičkách si treba uvedomiť, že nepodliehajú dohľadu NBS a teda účastníci konajú na vlastnú zodpovednosť. Neplatí tu ani regulácia maximálnej odplaty, ani dostatočné preverenie bonity klienta, čo môže byť zradné.


Žiadateľ o pôžičku nevie, od koho si požičiava peniaze. Dostane na podpis iba zmluvu, ktorá sa nedá zmeniť a môže obsahovať nevyhovujúce podmienky. Môže sa dokonca stať aj to, že žiadateľovi nebudú peniaze vyplatené, alebo mu budú vyplatené za iných podmienok, než aké boli dohodnuté.


Taktiež aj investor podstupuje riziko, pretože nemusí dôjsť k očakávanému zhodnoteniu. Môže stratiť tým, že sa dlžník stane platobne neschopným.


Výhodou takýchto P2P pôžičiek je, že sa k peniazom dostanú aj takí žiadatelia, ktorým nechce požičať banka. Je to taktiež možnosť dofinancovania kúpy či rekonštrukcie bývania, ak banka z dôvodu obmedzenia NBS nevie ďalšie finančné prostriedky poskytnúť.


Nevýhodou je taktiež už spomínaný dohľad NBS, ktorý v tomto prípade nie je a poskytovanie takýchto pôžičiek nie je regulované Zákonom o spotrebiteľských úveroch. Nejedná sa totiž o spotrebiteľské úvery a obe strany jednajú na vlastnú zodpovednosť.


Pri pôžičkách od ľudí pre ľudí môžu byť úroky vyššie alebo nižšie. Ak sa jedná o bonitného žiadateľa, môže dosiahnuť aj úrok, ktorý ponúkajú banky ako najnižší. Naopak, rizikoví žiadatelia môžu dostať úrok až 30% - 40%


Rozdiel medzi pôžičkou z banky a pôžičkou od ľudí pre ľudí je v tom, že banky poskytujú pôžičky iba klientom, ktorí si to môžu dovoliť. Naopak, P2P pôžičky sú možnosťou aj pre tých, ktorým banky nepožičajú. Po preverení bonity žiadateľa je mu poskytnutá pôžička za dohodnutej úrokovej sadzby. Bonita však nie je overená vo všetkých registroch, pretože do všetkých nie je možné nahliadnuť len tak.

0 zobrazení0 komentářů