Vyhledat
  • Miro

OSOBNÝ BANKROT A HYPOTÉKA

Od 1. 1. 2020 je možné o osobný bankrot požiadať, ak je voči osobe vedené exekučné konanie viac ako jeden rok a je platobne neschopná - ak nedokáže ani 180 dní po lehote splatnosti uhradiť ani jeden svoj peňažný záväzok.


Daná osoba musí preukázať poctivý zámer, snahu a ochotu riešiť svoju situáciu, preukázať súčinnosť, snahu o hľadanie zamestnania alebo iného príjmu.


A má takáto osoba šancu dostať sa k hypotéke?


Banka si štandardne vyhľadáva podrobné informácie o žiadateľovi, overuje si jeho bonitu a finančnú históriu. Rozhodujú data z úverových registrov.


Zbaviť sa dlhov prostredníctvom osobného bankrotu je možné iba raz za 10 rokov, no daná osoba je zároveň 10 rokov dohľadateľná v Registri úpadcov. Banka skôr poskytne hypotéku dlžníkovi s exekúciou, ako človeku v osobnom bankrote, pretože od dlžníka v exekúcii možno vymôcť aspoň časť dlhu. Ak budú všetky dlhy uhradené, exekúcia bude ukončená. V prípade, že nešlo o exekúciu z titulu nesplácania úverov, má takýto človek šancu získať od banky úver aj hypotéku.


Vo všetkých prípadoch je dobré radiť sa s odborníkom, ktorý vám povie, ako sa zachovať v týchto situáciách. Ako sa rozhodovať a ako svoju situáciu riešiť.


0 zobrazení0 komentářů