Vyhledat
 • Miro

O RIZIKÁCH VO SVETE FINANCIÍ A INVESTOVANIA

V tomto článku sa povenujeme rizikám, ktoré predstavuje svet financií a investovania.


Riziko protistrany/kreditné riziko závisí od schopnosti protistrany splatiť svoje dlhy, vyplatiť náležitosti vydaných aktív a dodržať svoje zmluvné záväzky.


Veľmi malé riziko predstavujú napríklad dlhopisy vlád vyspelých štátov, taktiež veľké domáce alebo medzinárodné spoločnosti, ktoré dosahujú dobré hospodárske výsledky, čo odzrkadľuje dobrý manažment. S tým samozrejme súvisí stabilná pozícia na trhu.


Pre investorov je dôležitý rating. Hodnotením rizika emitentov - štátu, finančných aj nefinančných spoločností, miest, súkromných firiem a podobne, sa zaoberajú ratingové spoločnosti. Podľa udelenej známky takouto spoločnosťou sa investor dokáže rozhodovať. Do úvahy však treba brať aj ďalšie faktory, ako napríklad výber dôveryhodného finančného partnera, ktorý investície sprostredkováva - banky, obchodníci s cennými papiermi, poisťovne, investičné spoločnosti ... .


Aj v prípade investovania si treba dávať pozor na protiprávne praktiky spoločností aj jednotlivcov, ktorí by chceli klientov vedome podviesť.


 • svoje peniaze zverte len overeným firmám

 • peniaze posielajte len na účty uvedené na zmluvách

 • nepodliehajte nátlaku obchodných zástupcov a poradcov, ktorí by chceli váš podpis čo najskôr

 • pozor na investície, ktoré sľubujú obrovské zisky, taktiež na pochybné informácie a jednanie

 • pozor taktiež na spoločnosti, ktoré sľubujú nízke, alebo žiadne riziko

 • informujte sa o ďalších nákladoch, spojených s konkrétnou investíciou

 • pozor pri investičných príkazoch a opatrne pri obchodovaní prostredníctvom internetu

Medzi makroekonomické riziká patrí aj menové a inflačné riziko.


Meny sa jedna k druhej pohybujú voľne. Ak investujete v zahraničí, alebo v cudzej mene, tak výsledok môže byť ovplyvnený aj zmenou kurzu danej meny k euru, v priebehu trvania investície.


Vážnym rizikom je však inflačné riziko. Inflácia znižuje kúpnu silu peňazí, čo znamená, že na kúpu jednej a tej istej veci budeme v budúcnosti potrebovať viac peňazí. Jedným z investičným cieľom je preto aj dosiahnutie vyššieho výnosu, než je očakávaná inflácia.


Dianie na trhu ovplyvňuje mnoho ďalších vecí - politika, hospodárenie vlád, menová politika centrálnych bánk, potreby emitentov a investorov, zmeny investičných sadzieb, likvidita, dôvera aj strata dôvery investorov


Riziko investičného portfólia


Žiadna investícia nemôže byť celkom bez rizika, no investície je možné riadiť. Dôležitá je diverzifikácia - rozloženie investovaných prostriedkov do investícií s rôznou mierou rizika. Diverzifikácia však riziko neodstraňuje, ale iba znižuje.


Riziko predstavuje mieru pravdepodobnosti, že klesaním hodnoty vašich investícií stratíte peniaze. Napríklad vyššie spomínané kreditné riziko. Správne rozloženie investičných prostriedkov je pre úspech pri investovaní kľúčové. Bolo by totiž veľmi neobvyklé, aby cena všetkých druhov aktív klesala v rovnakom období.


Nezabúdajte však, že pri investovaní je najdôležitejšie vedieť:

 • cieľ vašej investície

 • dobu, na ktorú chcete investovať

 • váš vzťah k riziku


31 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše