Vyhledat
  • Miro

O POISTENÍ NEHNUTEĽNOSTI V SKRATKE

Poistenie nehnuteľnosti, ako súčasť neživotného poistenia, je zabezpečením bývania proti živlom, nechceným udalostiam a nešťastiam. Ľudia sa stále majú možnosť presvedčiť, že všetky tieto nechcené vplyvy nie sú iba scenárom filmových drám a preto treba byť pripravený.

Poistenie je možné uzatvoriť na rôzne typy nehnuteľností.


Čo môže byť predmetom poistenia nehnuteľnosti?

  • rodinný dom, s jeho stavebnými súčasťami, prípojkami, kanalizáciou, elektrinou, stavebným materiálom

  • ostatné stavby, ktoré poistený vlastní - chodník, terasa, studňa, septik, oplotenie ...

  • byt vrátane príslušenstva, stavebných súčastí, prípojok, podielu na spoločných priestoroch a zariadeniach bytovky

  • rodinný dom a chalupa mimo zastavaného územia obce


V prípade poistenia vedľajšej stavby je potrebné zistiť, či je automatickou súčasťou poistenia, alebo zaňho bude treba priplatiť. Vedľajšie stavby sa dajú poistiť aj v prípade, že sú umiestnené inde, ako je poisťovaná nehnuteľnosť.


Vedľajšou stavbou môže byť prístrešok, bazén, tenisový kurt, hospodárska budova, garáž, záhradná chatka, oporný múr.


Záhradu si môžete poistiť, aj keď nie ste jej majiteľom, ale len nájomca, pričom sa záhrada môže nachádzať kdekoľvek na území SR. Poistiť sa dajú okrasné rastliny, úroda, trávniky, stromy ... .


Ak chce poistený ušetriť na poistnom, so zachovaním krytia, tak sa môžete s poisťovňou dohodnúť na spoluúčasti. Rozdelí sa tak podiel zodpovednosti medzi poisteným a poisťovňou. Podiel sa zmluvne dojedná percentami. Takýmto spôsobom sa dá získať zľava na poistnom.


Mnohí si mýlia poistenie nehnuteľnosti s poistením domácnosti. Alebo to považujú za to isté. Rozdiel je však značný. V prípade poistenia nehnuteľnosti je poistená samotná stavba a pri poistení domácnosti aj zariadenie a hnuteľný majetok v byte, dome ... .


Na čo si dávať pozor pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti? Predmet poistenia, rozsah poistného krytia, výluky, aj samotné sformulovanie zmluvy. Taktiež poistné sumy, ročné poistné, sadzby. Súčasťou zmluvy musí byť zoznam vecí, ktorých sa má poistenie týkať. Odporúčame uvádzať pravdivé informácie.


Pred uzatvorením akéhokoľvek poistenia si nechajte odborníkom dôkladne vysvetliť, čo dané poistenie predstavuje, čo je súčasťou poistenia, aké sú výluky a samozrejme koľko vás to bude stáť. Profesionálny poisťovací poradca vám to musí trpezlivo a k spokojnosti vysvetliť.

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše