Vyhledat
  • Miro

O INVESTOVANÍ DO VZDELANIA

Investície môžu mať mnoho podôb a nemenej dôležitá je investícia do vzdelania. Vzdelanie niečo stojí, no získané vedomosti a tituly človek zužitkuje pri hľadaní zamestnania, v práci, pri kariérnom raste... .


Rodičia investujú do budúcnosti svojich detí, pretože pre nich chcú to najlepšie. A vzdelanie nie je zadarmo. Aj keby sme počítali iba náklady pri navštevovaní školy. Dochádzanie, internát, privát, stravovanie, osobné výdavky či výdavky na mimoškolské aktivity.


Vysokoškolákov na Slovensku pribúda a mnohí študujú v zahraničí. Až 38% absolventov však nepracuje v oblasti, ktorú vyštudovali.


Tak, ako mnoho slovenských študentov študuje v zahraničí, tak aj na Slovensku máme študentov zo zahraničia. V tomto roku je to 18 243 študentov. Z toho až tretina sú študenti z Ukrajiny.


Asi najväčšou položkou pri štúdiu je ubytovanie. To nie je naozaj lacnou záležitosťou ani na Slovensku. Ceny za ubytovanie na internáte sa pohybujú od 60 do 100 eur za mesiac a keďže sa zmluva uzatvára na celý rok, tak je potrebné zaplatiť aj mesiac - alebo dva dopredu. Cena závisí od mesta a kvality ubytovania.


K výdavkom študenta patrí aj jeho spoločenský život. Rozvíjanie vzťahov so spolužiakmi, sociálny kontakt, nadväzovanie známostí s ľuďmi, s ktorých sa možno po štúdiu stanú kolegovia.


Mnohí kritizujú kvalitu vzdelávania u nás a preto je obľúbené štúdium v zahraničí. A za to si už treba riadne priplatiť.
Výdavky na ročné štúdium v zahraničí podľa Univerzít:

  • štúdium na Oxforde - 35 000 eur

  • štúdium na Harvarde - 74 500 eur

  • štúdium na Yale - 71 500 eur

  • štúdium na Karlovej Univerzite - 4 000 eur

  • štúdium na Sorbonskej Univerzite - 14 000 eur

  • štúdium na Viedenskej Univerzite - 10 500 eur

  • štúdium na Slovensku - 2 800 eur

Kapitál pre štúdium vášho dieťaťa môžete vytvoriť vhodným investičným riešením. Ak máte predstavu o cene štúdia, budete vedieť aj to, koľko mesačne sporiť. Alebo sa poraďte s odborníkom.

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše