Vyhledat
  • Miro

O INVESTOVANÍ A ŠPEKULÁCIÁCH: AKCIE VS. ROZDIELOVÉ ZMLUVY

Mnoho začiatočníkov na kapitálovom trhu si pletie pojmy a definície. Mýlia si investovanie so špekuláciami, fyzické aktíva, komodity a akcie s ich derivátmi - rôznymi cennými papiermi z nich odvodenými. Najčastejšími sú tzv. CFD - Contract for difference - rozdielové zmluvy.


Akcie vo svojej fyzickej podobe sú obchodovateľným cenným papierom a reprezentujú časť základného kapitálu spoločnosti, ktorá akciu emitovala. Držiteľ akcie sa tak stáva akcionárom tejto spoločnosti a získava hlasovacie právo podľa počtu vlastnených akcií. Vzniká mu tiež právo podieľať sa na zisku spoločnosti formou dividend a v prípade zániku spoločnosti právo na likvidačnom zostatku.


CFD akcie umožňujú obchodovať s akciami konkrétnych spoločností bez vlastnenia podkladového aktíva. Znamená to, že kúpou CFD zmlúv sa iba špekuluje na pohyb ceny daného aktíva, pričom výhodou je možnosť špekulovať aj na rast, aj na pokles ceny daného aktíva a využitie finančnej páky. Vďaka nej je možné obchodovať s väčším kapitálom, čo umožňuje nielen zaujímavý zisk, ale aj väčšiu stratu. Prostredníctvom CFD môžete obchodovať aj komodity, indexy, forex ... .

Najznámejšie sú akcie technologických spoločností ako napríklad Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook.... , pričom vývoj a hodnota ich akcií závisí na viacerých faktoroch, ako napríklad hospodársky výsledok, vývoj celého odvetvia, aktuálny stav ekonomiky, politika... .


Ak spoločnosti dlhodobo rastie hospodársky výsledok, tak pravdepodobne budú rásť aj ceny akcií takýchto spoločností, čím sa vytvára priestor na výnosy, ak investor predá za drahšie, než ako nakúpil. Ak je vývoj hospodárskeho výsledku negatívny, dochádza k poklesu akcií.

Komodity prestavujú malý finančný trh, no pre investorov sú bezpečným prístavom v časoch ekonomickej nestability. Investori sa odjakživa obracali na komodity v dobách, keď ceny akcií a ďalších finančných inštrumentov klesali. Dopyt po komoditách sa kvôli ich obmedzenému množstvu stále zväčšuje a napríklad ropa, alebo zlato už dosiahli svoju maximálnu produkciu. Tá klesá kvôli finančnej náročnosti na ďalšiu ťažbu. Komodity sú vhodné na krátkodobé, aj na dlhodobé investovanie. Patrí k nim:


Vzácne kovy: zlato, striebro, platina, palladium ...

Základné kovy: meď, zinok, hliník, kobalt, olovo ...

Energetické komodity: ropa, topný olej, zemný plyn ...

Obilniny: pšenica, kukurica, ovos, ryža ...

Ostatné: káva, cukor, bavlna ...


Forex je medzinárodný trh so svetovými menami, označovaný skratkou FX. Dochádza v ňom k výmene jednej meny za druhú - menové páry. Ide o decentralizovaný trh, takže neexistuje žiadne konkrétne miesto, kde sa obchoduje. Ako najlikvidnejší trh na svete prekonáva svojim obratom akciový, komoditný, aj dlhopisový trh a je otvorený 24 hodín denne, počas piatich pracovných dní.

20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše