Vyhledat
  • Miro

NAČO SI DÁVAŤ POZOR PRI UZATVÁRANÍ NEŽIVOTNÉHO POISTENIA

Dnešná doba ponúka množstvo poistných produktov a je dobré si vybrať pre seba ten správny, samozrejme s bezchybne spracovanou zmluvou. Preto je lepšie poradiť sa s odborníkom, ako jednať na vlastnú päsť. Pomôže vám v tej spleti finančných produktov vybrať ten najlepší pre vás, so zreteľom na servis a riešenie poistných udalostí. Taktiež môže mať prehľad o novinkách a rôznych benefitoch.


Čo sa môže stať, ak si nedáte pri uzatváraní zmluvy pozor?


- Ľudia chcú často ušetriť a preto hľadajú to najlacnejšie. Najnižšiu poistnú sumu, ktorou podhodnotia poisťovanú vec. Môže sa tak stať, že prídu o dôležité pripoistenia, ktoré sa zdajú zbytočné, no sú zároveň najčastejšie. Tým prichádzajú o poistné plnenie v prípade takejto udalosti. Takáto "lacná" poistka sa potom ukáže, ako úplne zbytočná.


Príklad - ľudia si zvyknú poistiť nehnuteľnosť, ale domácnosť a zodpovednosť už nie. A ak sa stane, že susedovi spôsobia nejakú škodu, tak nie sú krytí. Škodu musia platiť z vlastného vrecka. To platí aj o podhodnotení poisťovanej nehnuteľnosti a to iba na výšku úveru, nie na reálnu hodnotu nehnuteľnosti.


- Pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia sa môže stať, že pri vozidle písanom na firmu uvedie klient namiesto IČO svoje rodné číslo a tak je zmluva neplatná. V prípade nehody tak nebude mať nárok na poistné plnenie.

V lepšom prípade sa k tomu poisťovňa postaví ústretovo, v horšom prípade bude musieť klient celú škodu platiť zo svojho.

- Ďalším problémom pri uzatváraní PZP sú zle uvedené údaje o vozidle - model, objem motora, výbavu ... . To všetko totiž vplýva na cenu pri výpočte poistného.

Môže sa napríklad stať, že pri poistnej udalosti sa nebude brať ohľad na škodu spôsobenú na doplnkovej výbave vozidla, ktorá nebola v zmluve uvedená.


Výška poistného sa nevzťahuje na preklepy a chyby v netechnických údajoch.


Pri uzatváraní poistenia, či už PZP, alebo havarijného poistenia klient musí uvádzať pravdivé údaje, čo sa týka aj poistnej udalosti. Bez prikrášľovania v domnienke, že to robí vo svoj prospech. Poisťovňa si môže uplatniť krátenie poistného plnenia a nevyplatí celú škodu.


- V prípade poistenia nehnuteľnosti si treba dávať pozor na uvedenie správnej adresy a nezamieňať si súpisné číslo s orientačným číslom. Aj keď sa to dá opraviť, tak to môže komplikovať administratívne úkony, napríklad pri vybavovaní hypotéky.


Poisťovne sa zvyknú pýtať aj na poschodie/podlažie bytu, ktorý má byť poistený. Sadzby sú totiž rôzne, podľa toho, či ide o prízemný byt, alebo o poschodie. A aj na poschodí záleží.


Ak namiesto prízemia klient uvedie prvé poschodie, tak v prípade vlámania cez okno môže poisťovňa krátiť plnenie, pretože za prvé poschodie je poistné lacnejšie, než na prízemí. Práve aj kvôli riziku vlámania.


- Pri cestovnom poistení si treba dať pozor na to, ktoré športy sú poisťovňou kryté a ktoré sú nepoistiteľné/rizikové.


V prípade častého pobytu mimo územia SR je dobré uzavrieť si celoročné cestovné poistenie. Niektoré poisťovne uvádzajú pri ročnom cestovnom poistení maximálnu dĺžku jedného vycestovania 45 - 90 dní a teda - klient sa v priebehu tejto doby musí vrátiť nazad na Slovensko a následne môže opäť vycestovať.


Uzatvárať si cestovné poistenie až po príchode na miesto cesty je neskoro. Takéto poistenie môže byť pre niektoré poisťovne neplatné, pretože podmienkou je uzatvorenie poistenia pred vycestovaním. Myslite preto na uzatvorenie cestovaného poistenia už počas plánovania príprav na cestu.

Ak chcete predísť chybám a komplikáciám, čítajte zmluvy pozorne, prípadne využite služby odborníka, ktorý vás prevedie všetkými zmluvnými podmienkami.

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše