Vyhledat
  • Miro

FINANČNÁ INTELIGENCIA A POŽIČIAVANIE SI OD KAMARÁTOV

Požičiavať si peniaze znamená zvážiť, uvedomiť si a podstúpiť riziko, že sa objavia nepredvídateľné skutočnosti, kvôli ktorým nebudete môcť svoje záväzky splatiť. Treba sa preto stále zamyslieť, či tie peniaze naozaj potrebujete a či v budúcnosti budete schopní svoje dlhy podľa dohody splatiť. V prípade problémov je však dobré komunikovať. To platí aj o bankách, nebankovkách ale aj o požičiavaní si od súkromných osôb či od priateľov. A kým pri neplatení bankám hrozia finančné postihy a exekúcie, v prípade priateľstva majú tieto peniaze pachuť záväzku voči blízkej nápomocnej osobe. A strata priateľstva, dobrého mena a vzťahov môže byť privysokým "poplatkom" za takúto pôžičku. Pretože nie je správne počítať s tým, že je to kamarát, tak predsa počká. Riešením nie sú ani výhovorky, nezdvíhanie telefónov, vyhýbanie sa. Pretože tá druhá strana to vycíti a môže sa stať, že už to priateľstvo nebude také, aké predtým. Preto komunikujte, nevyhovárajte sa a ak tie peniaze nemáte, tak sa priznajte. To dobrý priateľ pochopí skôr, než nejaké zatajovanie sa a výhovorky. A aj o tom je finančná inteligencia. Uvedomiť si cenu peňazí, ktorá nemusí byť iba o úrokoch a poplatkoch, ale aj o dobrom mene a medziľudských vzťahoch.


Mnohí ľudia sa nechávajú neustále pozývať, platia za nich iní, požičiavajú si od priateľov na darčeky, dovolenky, zbytočnosti. Kupujú od kamarátov autá buď na splátky, alebo s tým, že peniaze dajú neskôr. Kamarát to predsa pochopí a počká. Lenže je to správny prístup? Ten záväzok človeka niekde v podvedomí hryzie, pretože sa od neho očakáva splniť svoje sľuby.

A pohľad z druhej strany?


Nikomu nepomôžete tým, že mu budete neustále požičiavať peniaze, pretože je to blízka osoba. A ľahko to môže skĺznuť do využívania či spoliehania sa na vašu peňaženku. Načo by sa on snažil?


A ako minimalizovať riziko prípadného nevrátenia peňazí?


Treba si uvedomiť, že nie je hanba peniaze nepožičať. Nie ste povinní na takúto ústnu dohodu pristúpiť, aj keď je to kamarát. A možno ho to motivuje niečo so sebou robiť. Možno sa začne snažiť zarábať viac a efektívnejšie využívať svoj voľný čas. A kým niekomu požičiate peniaze, zvážte, či ich bude schopný aj vrátiť. Myslite na to, že ak aj v takomto prípade vzniknú problémy s nesplácaním a vrátením pôžičky, či už je to neochota dlžníka pôžičku vrátiť alebo smrť dlžníka, je veriteľ tým, kto musí preukázať, že peniaze dlžníkovi naozaj požičal.

Veriteľa do určitej mieri chráni zmluva o pôžičke a uznaní dlhu. Zmluvu o pôžičke si môžete spísať sami, prípadne môžete o spísanie požiadať právnika. Obsahovať by mala označenie veriteľa a dlžníka, údaj o tom, že veriteľ požičiava dlžníkovi určitú peňažnú sumu a jej presnú výšku, dohodu o výške jednotlivých splátok, ich splatnosť, dátum a miesto podpísania zmluvy a podpis veriteľa a dlžníka. Podpisy nemusia byť úradne overené, ale je lepšie navštíviť notára alebo matričný úrad.0 zobrazení0 komentářů