Vyhledat
 • Miro

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ: O INVESTOVANÍSlováci sú stále málo finančne gramotní a príliš opatrní, čo aj vo vzťahu k inflácii a investičným možnostiam hrá výrazne proti nim. Treba však ísť s dobou a využívať jej možnosti, privilégia a informácie a to nie iba zo sveta vedy, techniky, elektroniky, módy, umenia, cestovania, ale aj v oblasti financií a investovania.

Finančne gramotný človek sa učí celý život. podstatná je ale ochota sa danej problematike venovať a využívať získané informácie a pozorovania v svoj prospech. Alebo si nechať poradiť od odborníka, ktorý pozná pravidlá úspešného investovania a vie, že je to o jednoduchosti, zvládnutých emóciách, zvážení rizík, vhodnom portfóliu, nízkych nákladoch, trpezlivosti, dlhodobosti, oslobodení od daní... .

 • Ukázalo sa, že čím jednoduchšie investičné riešenia, tým vyššie výnosy. Podstatné je svojej investícii rozumieť.

 • Netreba sa nechať uniesť emóciami a zbytočne riskovať, kvôli chvíľkovému pocitu; taktiež sa neriadiť väčšinou, pretože nie je pravidlom, že väčšina sa nemôže mýliť. Taktiež pozor na prílišnú sebadôveru a pocit, že ste nad systémom, s najlepšími informáciami. Porovnávajte klady so zápormi a rozhodujte sa po vypočutí a oboznámení sa s argumentami z rôznych uhlov pohľadu. A rozhodne nenechajte, aby víťazila opatrnosť, zrodená zo strachu. Mohli by ste sa unáhliť a tým stratiť

 • Treba si jasne definovať, čo je to poplatok – je to nôž, ktorý si ukrajuje z vašich výnosov. A čím je ten nôž väčší, tým je pre investora nebezpečnejší. Hľadajte čo najnižšie poplatky.

 • Vo financiách je známa fráza „pomaly ďalej zájdeš“ radou nad zlato. Dlhodobý horizont investície znižuje riziko a je opakom špekulovania, v ktorom si hazardér myslí, že je investorom.

 • Základom pasívneho investovania je správne rozloženie investície, ktoré je pre každého investora individuálne, podľa jeho profilu a ochoty riskovať. Diverzifikácia znižuje riziko a zvyšuje výnosy. Namiešajte si pestrý investičný koktejl, ktorý lahodí každému úspešnému investorovi a myslite na to, že na jazyku nerozoznávate iba jednu chuť. Ale pozor na dane.

 • Na to, aby ste mohli investovať, nemusíte byť milionári. Pokojne môžete investovať pravidelne, menšími čiastkami, navyše pravidelnou investíciou zmiernite riziko.


Kým začnete investovať svoje peniaze, je dobré si uvedomiť pár ďalších vecí, aby mala investícia zmysel.

Nie je dobré mať iba jednu víziu, a to čo najväčšie zhodnotenie. Je potrebné určiť si, v akom časovom horizonte akú sumu potrebujete, aby ste zabezpečili svoje budúce potreby. Ak cieľ nemáte stanovený, tak neviete, ako narábať so svojim portfóliom a ako ho meniť, aby ste dosiahli svoj investičný cieľ.


Stanovte si konkrétnu cieľovú sumu, časový horizont, minimálny očakávaný výnos a maximálny tolerovaný pokles.


Taktiež je dôležité poznať svoje finančné možnosti. Koľko môžete investovať. Čím viac dokážete pravidelne prispievať, tým menej rizikové portfólio si môžete nastaviť a dosiahnuť vopred stanovený cieľ.


Vyrátajte si aj krátkodobo dosahované investičné ciele podľa počiatočnej a cieľovej sumy, časového horizontu a pravidelného prispievania, alebo využite služby investičného poradcu, ktorý vám po vzájomnej konzultácii ušije na mieru konkrétny investičný produkt a poskytne potrebný servis so zreteľom na vaše ciele a možnosti.

A na záver si v skratke napíšeme o rozdiele medzi aktívnym a pasívnym investovaním.

AKTÍVNE INVESTOVANIE:


 • vyberajú sa konkrétne cenné papiere

 • cieľom je prekonať výkonnosť trhu

 • snaha eliminovať riziko

 • časovanie nákupu a predaja

 • časté zásahy do portfólia

 • drahšie, ako pasívne investovanie

PASÍVNE INVESTOVANIE:


 • kupujú sa akcie všetkých firiem na trhu

 • cieľom je kopírovať výkonnosť trhu

 • riziko investície zodpovedá trhovému riziku

 • „nakúpiť a držať“

 • minimálne zásahy do portfólia

 • lacnejšia forma investovania

Za posledných 10 rokov iba 6% aktívne riadených fondov prekonalo svojou výkonnosťou trh. Menšie poplatky pri pasívnom investovaní súvisia s menším počtom transakcií a nepotrebnosť analytického oddelenia vplýva na cenu poplatkov za správu. Z toho vychádza, že nižšie náklady = vyšší zisk.


Pasívne investovanie sa podľa mnohých odborníkov oplatí viac, pretože aktívne investovanie nenapĺňa svoje ciele a je obmedzené počtom cenných papierov, zatiaľ čo pri pasívnom investovaní viac rozkladá riziko.

36 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše