Vyhledat
  • Miro

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ A VÝCHOVA DETÍ

O finančnej gramotnosti a hodnote peňazí by sa mali vhodnou formou učiť aj deti a viesť by ich k tomu mali rodičia. Zároveň by im mali byť vzorom a aj pri riešení rodinných financií voliť správne slová. Aby každá veta nezačínala slovom "nemáme", "nestačíme" ..., ale aby sa spomínalo aj to, na čo peniaze sú. A čo všetko máte. Človek si potom uvedomí, že aj byt, auto, nábytok, zariadenie domácnosti, oblečenie... má nejakú hodnotu. Každopádne, najväčší vplyv na finančné správanie svojich detí majú rodičia. Netreba to hneď všetko zvaľovať na školský systém. Rodičia môžu zo svojich detí vychovať vnímavú generáciu spotrebiteľov, investorov, darcov, sponzorov, sporiteľov.


U malých detí je ťažké, aby schopnosť odkladať si na neskôr neprevýšila túžba mať niečo okamžite. Dá sa to však naučiť. Že ku kúpe niečoho hodnotnejšieho vedie šetrenie. Deti musia taktiež pochopiť, že keď s nimi rodič vstúpi do obchodu, tak to automaticky neznamená, že sa ide niečo kúpiť jemu. Treba vysvetliť účel návštevy obchodu - pre koho a čo sa ide kúpiť. Rodič dieťaťu môže ukázať, čo je to stanovenie si cieľa, konkrétne na kúpu niečoho. A že ak bude sporiť, tak si to môže kúpiť. Nesmie to však byť niečo príliš drahé, čo si nebude môcť dovoliť ani za niekoľko mesiacov. Malé dieťa by to nepochopilo a minulo by sa to účinku. Pomôžte dieťaťu s odkladaním a počítaním peňazí, ktoré vhadzuje do prasiatka, aj koľko ich tam už má. Môže to preňho byť zábavná aktivita. Popri tom si uvedomí dôležitosť trpezlivosti a čakania.Deťom vo veku 6 - 10 rokov už môžete vysvetliť aj to, že peňazí nie je nekonečné množstvo. Že existujú limity, ktoré keď sa prekročia, tak neostane nič na míňanie. Taktiež by mali mať stanovené finančné ciele a rodičia ich môžu zapájať už do dospelejších debát o peniazoch. Taktiež im vysvetľovať rozhodovanie sa pri nákupoch. Pri cenách, značkách, kvalite.


S deťmi vo veku 11 - 13 rokov sa môžete zamyslieť už aj nad dlhodobými cieľmi a koncepciou úrokov. A že tak, ako funguje nabaľovanie snehu na snehovú guľu, fungujú aj úroky, aj úroky z úrokov.


Stredoškolákom môžete ukázať napríklad porovnanie vysokých škôl a ktorá koľko stojí. Aké sú náklady na školné, cestovné, stravné, poplatky... . A aby ho to neodradilo, pretože aj investícia do vzdelania je dôležitá.


No a keď príde dospelosť, treba dieťaťu vysvetliť nástrahy kreditných kariet či pôžičiek a čo je to úverový register. Ako môže skomplikovať žiadosť o hypotéku a že oneskorené platby sa môžu prejaviť aj na úverovej histórii rodičov. A v neposlednom rade je samozrejme dôležité vysvetliť aj potrebu železnej rezervy. Ako a koľko peňazí vyčleňovať do úspor, aj aké sú možnosť zhodnocovania úspor. Čo je to inflácia, aké sú riziká investovania, aký je rozdiel medzi investovaním a tradingom. A samozrejme, treba ísť aj príkladom.

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše