Vyhledat
  • Miro

EKONOMICKÝ CYKLUS: Recesia – dno – expanzia – vrcholEkonomický/hospodársky cyklus označuje výkyvy hospodárstva, ktoré sa opakujú. Dá sa vyjadriť sínusoidou.

RECESIA – pokles HDP a zníženie úrovne aktivity makroekonomického systému. Z pohľadu ekonomiky je to vtedy, keď sa po dvoch kvartáloch zaznamená zníženie HDP. Pokles trvá, kým úroveň HDP nedosiahne lokálne minimum. Tu rozlišujeme obdobie recesie a depresie. Recesia je krátkodobý, mierny pokles, zatiaľ čo depresia je už vážny problém v ekonomike. Má väčšinou dlhšie trvanie, ako obdobie recesie.

DNO – obdobie medzi recesiou a expanziou – najnižšia úroveň poklesu HDP v ekonomickom cykle. Je to isté obdobie oddychu, naberania síl a očisty od nepotrebného, prebytočného.

VRCHOL – ukazovatele nadobúdajú maximálne hodnoty a dôjde opäť k ďalšej fáze a to znižovaní úrovne – recesii.

Príčiny ekonomických cyklov sú buď endogénne, alebo exogénne.

Endogénne/vnútorné príčiny sú spôsobené poklesom investícií, nerovnomerným rastom dôchodkov, alebo snahou o maximalizovanie zisku. Exogénne/vonkajšie príčiny idú mimo ekonomiku a môže ísť o vplyvy politické, podnebné, pri nových objavoch atď.

Reálne nie je možné, aby ekonomika vykazovala neustály rast a tak sa tieto fázy musia striedať. Po období rastu musí prísť obdobie poklesu.

Ekonomické cykly môžeme podľa ich trvania rozdeliť na:

Krátke/Kitchinove cykly – ich trvanie je od 3 do 5 rokov a súvisia so zmenou stavu zásob hotových výrobkov v hlavných oblastiach hospodárstva. Stredné/Juglarove cykly – obdobie 6 až 10 rokov. Súvisia so zmenami úrokovej miery, so zmenami dopytu po investovaní, so zmenami reálneho kapitálu – strojov a zariadení. Dlhé/Kondratievove cykly – v rozmedzí 30 až 60 rokov a sú spojene s novými objavmi, odbormi ekonomiky, nosnými odvetviami . Dlhé cykly sú spojené s významnými zmenami v technológiách výroby, ktoré umožňujú vznik nových odvetví. S novými objavmi súvisí nasledujúce obdobie rozvoja.

71 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše