Vyhledat
  • Miro

DRUHY A FORMY INFLÁCIE V SKRATKE

Keďže sa slovo inflácia skloňuje v poslednej dobe všade a je reálnym problémom, v skratke si rozpíšeme pár pojmov, súvisiacich s infláciou.


Slovo inflácia je odvodené z latinčiny a znamená nadutie. Ide o všeobecný nárast cien. Poznáme niekoľko druhov a foriem inflácie. S rastom cien sú spojené ale aj ďalšie ekonomické javy.


  • Jadrová inflácia je rast cien, v ktorom nie sú započítané ceny potravín a energií. Na Slovensku sa nazýva čistou infláciou.

  • Mierna inflácia je, ak ceny stúpajú o 1% až 9%.

  • Cválajúca inflácia je vtedy, ak ceny stúpajú od 10% do 1000%.

  • Infláciu viac než 1000% už môžeme nazvať hyperinfláciou.


Po prvej svetovej vojne v Nemecku koloval vtip:

Zákazník sa predavača: "Koľko stoja zápalky?"

"Pane, 800 miliónov mariek. Ale ak počkáte tri minúty, tak to bude miliarda."


Ak sa ceny postupne znižujú, nazývame to dezinfláciou. Pri proporcionálnej inflácii všetky ceny rastú približne rovnako rýchlo. Pri neproporcionálnej absolútna cenová hladina rastie, pomery cien sa menia.


Stagflácia je jav, keď ceny stúpajú, no ekonomika stagnuje. Ak je ekonomika v recesii a ceny stúpajú, ide o slumpfláciu.


Medzi novšie pojmy patrí biflácia/mixflácia. Ak sa v hospodárstve procesy inflácie a deflácie vyskytujú paralelne. Dochádza súčasne k nárastu cien základných tovarov, ale paralelne aj k poklesu cien pre tovary a služby, nakupované hlavne na úver.

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše