Vyhledat
  • Miro

CHYSTÁTE SA VYCESTOVAŤ? NA ČO SI DAŤ POZOR PRI CESTOVNOM POISTENÍ

Leto súvisí s dovolenkami a teda s cestovaním. A treba myslieť aj na to, ako predísť prípadným zbytočným nákladom. Nepodceňujte preto cestovné poistenie, pretože aj v zahraničí môžete ochorieť, zraniť sa, alebo môžete spôsobiť škodu inej osobe. V zahraničí pritom nemáte pokrytú zdravotnú starostlivosť tak, ako doma. Na mnohé nemusí európsky zdravotný preukaz stačiť. Platí, že k vlastníkovi EZP budú pristupovať ako k rezidentovi danej krajiny a teda, ak v niektorej z krajín EÚ občan bežne dopláca za vyšetrenie alebo za hospitalizáciu, bude rovnako platiť aj poistenec zo Slovenska. Preukaz pokrýva náklady na zdravotnú starostlivosť iba vo vybraných zdravotníckych zariadeniach, pri akútnych ochoreniach a stavoch, ktoré ohrozujú život. Nekryje napríklad pôrod alebo náklady na transport, teda prevoz pacienta a jeho pozostatkov na Slovensko; taktiež pobyt a prevoz rodiča do zahraničia, ak je tam jeho dieťa hospitalizované. Aj v týchto prípadoch pomáha uzatvorenie komerčného cestovného poistenia a na výber máte z rôznych balíkov a pripoistení. Stačí si vybrať podľa vlastnej potreby. Základom je však preplatenie liečebných nákladov v zahraničí v prípade úrazov či chorôb, tiež prevoz imobilného pacienta či telesných pozostatkov späť domov.


K liečebným nákladom si môžete pripoistiť napríklad storno zájazdu, batožinu, zodpovednosť za škodu, trvalé následky úrazu, smrť úrazom, pátracie náklady a zásahy horskej služby či poistenie požičaného vozidla.


Aj keď medzi výluky z poistenia patrí ochorenie Covid-19, tak mnohé poisťovne upravili krytie nákladov na liečbu v súvislosti s Covid-19 cez verejný prísľub. Pred vycestovaním je dobré sledovať, aké opatrenia v danej krajine aktuálne platia a či ministerstvo zahraničných vecí nevydalo odporúčanie necestovať do konkrétnej krajiny.


Dobré cestovné poistenie kryje okrem liečebných nákladov súvisiacich s Covid-19 aj dodatočné náklady na ubytovanie z dôvodu nariadenej karantény alebo na náhradnú dopravu späť domov. Cestovné poistenie môže kryť aj storno zájazdu a to aj v prípade Covidu.


Pri poistení je dobré sledovať aj limity poistného plnenia a výluky, teda situácie, v ktorých poistné plnenie poskytnuté nie je.


Z výluk:


V prípade storna zájazdu je predmetom poistenia zrušenie cesty, zmeškanie odjazdu, či predčasný návrat. Medzi bežné výluky tu patrí začiatok ochorenia pred začiatkom poistenia, odkladná zdravotná starostlivosť či zlá geopolitická, klimatická a epidemiologická situácia v cieľovej krajine. Všetko však závisí od konkrétnej poisťovne.


Pri batožine je poistené poškodenie, zničenie či odcudzenie batožiny, živelná udalosť, vlámanie, strata dokladov, dôsledok úrazu či dopravnej nehody. Bežnou výlukou v tomto prípade je batožina zverená dopravcovi, cennosti, peniaze, alkohol, zvieratá, škoda spôsobená rodinným príslušníkom, neuzamknutá batožina, chýbajúci policajný protokol. Aj tu opäť všetko závisí od konkrétnej poisťovne.


Zodpovednosť za škodu poisťuje škodu spôsobenú tretej osobe na zdraví alebo na majetku. Výluky sú škody spôsobené pri výkone povolania, rodinnému príslušníkovi, pri používaní dronov, modelov, na požičaných veciach, vlastníctvom zvierat či v súvislosti s držaním nehnuteľnosti.


Pátracie náklady a zásahy horskej služby súvisia s nákladmi na pátranie v horských oblastiach a prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia. Výlukou je použitie alkoholu či drog, nedodržanie predpisov a nariadení či úmyselné zneužitie horskej služby.


Vyššie spomínané trvalé následky súvisia s úrazom, ktorý poistený utrpí v priebehu cesty a zanechá na ňom trvalé následky. Výluka je však alkohol, drogy, porušenie predpisov, páchanie trestného činu, úraz v dôsledku choroby, únavové zlomeniny... .


Poistenie požičaného vozidla je výlukou, ako bolo požičané na Slovensku a v nelicencovanej autopožičovni, ak vozidlo nemalo havarijné poistenie a ak nebola k nehode privolaná polícia.


Častou výlukou sú aj rizikové aktivity a športy, ktoré nie sú rekreačnými aktivitami. No aj tieto športy, ako windsufring, freeride, jachting či plachtenie je možné v niektorých poisťovniach poistiť. Nepoistiteľnými športami sú napríklad profesionálny šport, horolezectvo, štvorkolky, spartan race, letecké športy, ultratrail, vodný paragliding či výpravy do miest s extrémnymi klimatickými či prírodnými podmienkami.


Cestovné poistenie je možné uzavrieť na konkrétny čas, alebo aj celoročne, čo je vhodné pre tých, ktorí často cestujú. Každopádne, cestovné poistenie treba uzatvoriť pred odjazdom poisteného zo Slovenska. Inač môže byť neplatné.

0 zobrazení0 komentářů