Vyhledat
  • Miro

BUDE PODNIKANIE NEPLNOLETÝCH NA SLOVENSKU REALITOU?

Mnoho mladých ľudí má skvelé nápady, odvahu a chuť podnikať, rozbehnúť vlastnú značku, podnikanie, aktivity, no bráni im v tom súčasná legislatíva. Na Slovensku totiž možno podnikať od 18 rokov. Pozitíva by však mohla priniesť zmena v našej prísnej legislatíve, pretože - prečo by nemohli podnikať aj osoby od 16 rokov, ak to nie je nič neobvyklé v zahraničí? Aj keď, možnosť neplnoletým podnikať musí vo väčšine krajín schváliť súd. Podnikať tak môžu aj neplnoleté osoby vo veku od 15 do 17 rokov. U nás niečo také nie je možné ani s povolením súdu.


Väčšia sloboda v iných krajinách, čo sa týka konkrétne tejto problematiky, umožnila vzniknúť mnohým zaujímavým a úspešným projektom. Pretože mnoho neplnoletých ľudí má obchodného ducha. Dokážu prosperovať, zarábať peniaze a prichádzať s prevratnými a nápomocnými nápadmi.


Ako je to u nás? O živnosť má záujem mnoho ľudí, ktorí dovŕšili 18 rok život, čo je dôkazom záujmu mladých ľudí o podnikanie. V minulom roku bol záujem o založenie živnosti na Slovensku v porovnaní s ostatnými rokmi dvojnásobný. Podľa prieskumu Global Enerpreneurship Monitor – počiatočná podnikateľská aktivita na Slovensku dosahuje najvyššiu úroveň u mladých ľudí vo veku do 24 rokov (19,2 %). Vďaka programu Aplikovaná ekonómia od Junior Achievement Slovensko vznikajú na našom území študentské firmy, ktoré sú úspešné aj na medzinárodných súťažiach. Nápadom mladých ľudí by sa teda nemalo brániť uzrieť svetlo sveta.


Keby sme na Slovensku dali možnosť aj neplnoletým, nemuseli by si firmy zakladať v zahraničí. Mohli by sa tak realizovať a zbierať skúsenosti už v ranom veku. Ak mladí chcú, treba im vytvoriť podmienky, aby mohli podnikať legálne, bez obchádzania zákona. Navyše sa tým podporí transparentnosť.


Legislatíva by sa mohla zmeniť aj kvôli tomu, že absolventom škôl je umožnené zamestnať sa, no príjem z podnikania im umožnený nie je.


Prvý návrh medzi kompetentnými neprešiel, no sú tejto možnosti otvorení. Hlavné body návrhu boli:

  • vek od 16 rokov

  • iba možnosť voľnej živnosti

  • vylúčenie niektorých odvetví

  • písomný súhlas zákonného zástupcu

  • zodpovednosť za právne úkony preberá zákonný zástupca

  • vyjadrenie zákonných zástupcov, že ich dieťa má dostatočné rozumové a iné schopnosti


Návrh neprešiel kvôli tomu, že okrem zmeny Živnostenského zákona ide aj o úpravu právnych noriem a nesenie právnej zodpovednosti. Občiansky zákonník, Zákon o rodine, Obchodný zákonník .... .


Zákon neplnoletým u nás podnikať umožňuje, no asi nie tak, ako by si predstavovali. Mladistvý od 16 do 18 rokov môže podnikať, no v jeho mene jedná jeho zákonný zástupca. Ten podpisuje aj zmluvy a mladý podnikateľ nemôže chodiť sám ani na obchodné rokovania. V Čechách napríklad môže takáto osoba robiť tieto úkony pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť. Je však potrebný súhlas súdu, ak je neplnoletý sám sa uživiť a posudzuje sa jeho podnikateľský plán.


Zmena v zákone by sa netýkala veľkého množstva ľudí, no teraz o nich prichádzame. O množstvo talentovaných a perspektívnych mladých ľudí. Prečo im nevytvoriť vyhovujúce podmienky doma?


Aj táto oblasť má dve strany. Ide aj o isté riziká. Fyzická osoba ručí pri podnikaní svojim majetkom, ale čím by ručil 16 ročný? Taktiež, čo môžu nakupovať a predávať, keďže vekom obmedzený je aj nákup napríklad alkoholu a cigariet.


V budúcom roku sa opäť bude riešiť téma podnikania neplnoletých. Uvidíme, ako to dopadne.


7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše