Vyhledat
  • Miro

AKO SI POŽIČAŤ V PRÍPADE BANKROTU?

Osobným bankrotom ako spôsobom oddlženia sa môžete zbaviť svojich dlhov. Oddlžiť sa môžete dvoma spôsobmi - konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Ak chcete vyhlásiť osobný bankrot, musíte byť v exekúcii, platobne neschopní a musíte preukázať poctivý zámer či snahu riešiť svoju zlú situáciu, hľadať si zamestnanie alebo iný zdroj príjmu ako súčasť opätovného zaradenia sa do spoločnosti.


Poskytovateľ úverov skôr príjme dlžníka v exekúcii než v osobnom bankrote, pretože od človeka v exekúcii je možné vymôcť aspoň časť dlhu. Pri posudzovaní žiadosti o pôžičku sa preverujú aj záväzky voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, daňovému úradu. A dôvodom zamietnutia je aj spomínaný osobný bankrot.


Jednou z možností ako si požičať je kolektívna pôžička - P2P. Celý proces schválenia prebieha online a údaje o dlžníkovi nemusia byť kompletne preverené vo všetkých databázach a registroch. Neexistuje totiž žiadna povinnosť takéhoto preverovania, ktorú by zákon nariaďoval. Keď sa preverí bonita klienta, investori sú ochotní doňho za vopred dohodnutých podmienok "vložiť" svoje financie.


Kolektívne požičiavanie sa pohybuje v rozmedzí od 50 eur do 15 tisíc eur. Záleží od toho, od koho si dlžník požičiava. Čo sa týka splatnosti, tak je to od 3 mesiacov do 5 rokov s úrokovou sadzbou od 5% až do 50% p. a.


Po doložení všetkých potrebných dokladov a splnení podmienky minimálne 18 rokov a občianstva SR je každý klient posudzovaný systémom. Tieto kolektívne pôžičky poskytujú veritelia, ktorí nepodliehajú dohľadu a tak každý koná na vlastnú zodpovednosť. Čím je však klient rizikovejší, tým vyššie úroky a poplatky zaplatí, pričom celková cena sa môže pohybovať aj 50% a viac. Rizikom internetovej platformy, cez ktorú všetko prebieha, je aj to, že k dlžníkovi sa nemusia dostať všetky dohodnuté prostriedky a ani dohodnuté podmienky nemusia byť dodržané. Rovnako platforma nedostatočne dlžníkov preveruje a tak sa ľahko môžu dostať do platobnej neschopnosti. Je preto dôležité zamyslieť sa, či si naozaj potrebujete požičať takýmto spôsobom a na čo.8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše