Vyhledat
  • cyprichova.katarina

Ako sa orientovať v životných poisteniach

Pred uzavretím akéhokoľvek životného poistenia by sme si mali odpovedať na hlavné otázky, prečo si chceme dané poistenie uzavrieť, čo od neho očakávame a či naša aktuálna situácia, či už finančná, zdravotná, rodinná, pracovná, atď. bude v budúcnosti nemenná alebo postupom rokov a môže a bude meniť.Ak sa zamyslíme nad týmito otázkami a sami sebe na ne odpovieme, bude nám jasné za akým účelom si chcem uzatvoriť životnú poistku, a čo od nej v prípade potreby očakávame, môžeme si vybrať tú najvhodnejšiu pre nás.


Poznáme tri druhy životného poistenia, kapitálové, ktoré už v pôvodnej verzii na trhu nenájdeme, vzhľadom na to, že pre klientov je to jedno z najnevýhodnejších. Funguje na princípe garancie cieľovej sumy, ktorá je nemenná po celú dobu trvania zmluvy a pri jej ukončení má byť vyplatená. Táto suma je známa už pri podpise zmluvy a nemení sa, teda nenavyšuje sa, počas celého trvania zmluvy bez ohľadu na to, koľko klient do zmluvy investuje na poistnom. Ak si na konci zmluvy vyrátame, koľko sme do zmluvy investovali a koľko z nej dostaneme späť, okrem garancie, ktorá dnes absolútne nie je garantovaná, nič pozitívne na tejto zmluve nenájdeme.


Ďalším typom poistenia je investičné životné poistenie, to znamená, že poistné, teda „cena“ poistenia, sa delí na dve zložky, jedna časť pokrýva klientovi poistenie, teda riziká, ktoré má klient uzavreté v poistnej zmluve a druhá časť poistného ide do investičnej zložky, t.z. poisťovňa ju investuje vo vybraných fondoch. Prvá nevýhoda tohto poistenia je, že čím je človek starší, tým sú sumy za poistné krytia drahšie, teda tým vyššia suma odchádza na pokrytie pripoistení a menšia do investície. Ďalšou nevýhodou sú poplatky, ktoré sú skryté a klient netuší, že platí za správcov, depozitárov, keďže poisťovňa nemôže priamo investovať jeho peniaze priamo. Tým sa investičná časť poistenia stáva zisková až minimálne po 11tom roku trvania poistnej zmluvy. Dovtedy je investícia v „mínuse“ práve kvôli skrytým poplatkom za investovanie. Ďalším dôležitým faktom je, že životné poistenie nemá slúžiť na tvorbu finančných rezerv klienta.
Tretím typom životného poistenia je rizikové životné poistenie. Klient si v ňom platí samotné riziká, ktoré život môže priniesť. Preto je dôležité pred uzavretím akéhokoľvek poistenia, zodpovedať si na už spomínané otázky, prečo si chcem uzatvoriť životné poistenie, čo od neho očakávam v prípade poistnej udalosti, čo hlavne chcem mať poistené a ako sa bude meniť moja životná situácia. Či už mám hypotéku, či si ju plánujem vziať. Či mám rodinu, alebo si ju plánujem založiť. Či budem hlavným živiteľom rodiny, resp. ako ohrozí výpadok môjho príjmu v prípade choroby, úrazu, či smrti rodinnú situáciu. Či je moje zamestnanie rizikové, či trávim väčšinu času na cestách, alebo sedím v kancelárii...


Otázok pri uzatváraní životného poistenia je mnoho, preto je dobré nechať si poradiť od poradcu, ktorý má prehľad v celom poistnom trhu, usmerní nás pri výbere pripoistení a výške poistných krytí podľa našej aktuálnej situácie a predpokladu, ako sa bude v čase meniť. Zodpovie na všetky otázky a dostatočne vysvetlí všetky pripoistenia a hlavne, ktorý nám na našu požiadavku, že „hľadáme životnú poistku tak do 20,-€ mesačne...“ odpovie: „takto sa nehráme...“. Urobí ukážku ideálnej poistky, teda ako by daná poistka pripravená podľa našej situácie, potrieb a požiadaviek mala vyzerať, a následne nás nechá upraviť si ju, podľa našich predstáv, potrieb, situácie a možností. Následne nám vypracuje minimálne 3 obdobné ponuky z ostatných konkurenčných poisťovní, keďže každá poisťovňa má to „svoje“, čo vyhovuje rôznym klientom a konečné rozhodnutie, s istým usmernením, nechá na nás. Veď my tú poistku budeme platiť, musíme s ňou byť stotožnení, rozumieť jej a mať z nej pocit istoty.


Neexistujú dvaja rovnaký klienti, ktorým by vyhovovali rovnaké poistky, a na to by mal myslieť každý poradca. A hlavne, my ako klienti, by sme mali rozmýšľať tak, že dobrá životná poistka nám má slúžiť v prípade nepriaznivej životnej situácie, či už z dôvodu choroby, či úrazu, má nám vynahradiť stratený príjem a zabezpečiť starostlivosť, aj prípadné výdavky rodiny.


Mali by sme myslieť na to, že dobrá životná poistka je jediný zdroj, ktorý nám v prípade nešťastnej, nepredvídanej a nepriaznivej životnej udalosti, pri ktorej dôjde k poškodeniu, či zhoršeniu zdravotného stavu, prinesie do rodiny peniaze.
16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše