Vyhledat
 • Miro

AKCEPTOVATEĽNÉ PRÍJMY A VÝŠKA HYPOTÉKY

Hypotéka je dlhodobým úverom, zabezpečeným nehnuteľnosťou, s rôznou splatnosťou až do 30 rokov. V niektorých bankách dokonca až 40 rokov. Kto môže o hypotéku požiadať?

 • fyzická dospelá osoba, ktorá je občanom SR, s trvalým pobytom na Slovensku

 • cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku, pričom jeden zo žiadateľov je občanom EÚ.

 • žiadateľ má zdokladovateľný príjem zo závislej činnosti, podnikania, alebo iný akceptovateľný príjemČo má vplyv na výšku hypotéky?

Samozrejme v prvom rade je to výška a pôvod príjmu. Vplyv na výšku hypotéky má však aj to, či je žiadateľ slobodný, ženatý, bezdetný, s deťmi, či pracuje na Slovensku, alebo má príjem zo zahraničia, či má pracovný pomer na dobu neurčitú. Ďalej jeho záväzky, úvery, prečerpania, výživné ... . Čím vyšší príjem, tým vyššia možnosť hypotéky.


Žiadateľ nemôže dostať úver viac než je 8násobok jeho čistého ročného príjmu - dodržanie tzv. koeficientu DTI. Z tejto sumy sa odpočítavajú aj zostatky úverov. Výška finančnej rezervy žiadateľa musí byť po odpočítaní životného minima 40% . Výška splátok môže byť max 60% z príjmu, po odčítaní životného minima.


"STRESS TEST" Banka ním zabezpečuje, aby klient dokázal splácať hypotéku aj po teoretickom navýšení úrokových sadzieb. Napríklad po ukončení fixácie úveru.


LTV - Loan to Value. Stupeň rizika pri poskytnutí hypotéky k hodnote nehnuteľnosti, určenej znalcom. Znalecký posudok prehodnocuje interný znalec banky a nie vždy túto hodnotu akceptuje. Vtedy sa pri LTV vychádza z hodnoty, ktorú určila banka. Ak je hodnota nehnuteľnosti vyššia než kúpna cena, môže klient požiadať o vyššiu hypotéku, než je kúpna cena.


V posledných mesiacoch NBS prišla s novými opatreniami, ktoré by mali zabrániť tomu, aby ľudia mali počas krízy problém splácať úvery. Najrizikovejšími sú klienti, ktorí majú k svojmu príjmu vysoký podiel splátok. Banky musia rešpektovať tzv. DSTI. Výška splátok môže predstavovať max 60% čistého príjmu žiadateľa a to až po odrátaní životného minima. Predtým to bolo 80%


LTV nesmie prekročiť 90%. Podiel nových úverov s LTV medzi 80% - 90% nemôže presiahnuť 20% z poskytovaných úverov. Vysoké hodnoty LTV totiž môžu spôsobiť problémy pri prípadnom poklese cien nehnuteľností spotrebiteľovi, aj veriteľovi. Ak klient zlyhá pri splácaní hypotéky, tak hodnota nehnuteľnosti nemusí postačovať na vyplatenie úveru a klient čelí exekúcii.Akceptované príjmy:

Príjem zo závislej činnosti v SR:

 • pracovný pomer trvajúci minimálne 3 mesiace

 • priemerný príjem je posudzovaný za 6 mesiacov

 • v prípade príjmu zo závislej činnosti v zahraničí - pracovný pomer trvajúci minimálne 6 - 13 mesiacov

Príjem banky overujú u Sociálnej poisťovne. Klient potvrdenie o príjme predkladá, ak ho nie je možné overiť, pri žiadosti o hypotéku pre mladých, pri príjme zo zahraničia.


Dôchodky:

 • starobný

 • invalidný

 • výsluhový

 • vdovský/vdovecký


Ostatné akceptované príjmy:

 • rodičovský príspevok

 • doktorandské štipendium

 • príjem z prenájmu nehnuteľnosti

 • príjem z diét, za určitých podmienok aj cestovné náhrady

 • príspevok na opatrovanie


Príjmy musia byť poukazované bezhotovostne na účet a banka si môže vyžiadať výpis z účtu, ak je vedený v inej banke, alebo pri príjme zo zahraničia.


Príjmy z podnikania banka akceptuje na základe daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie. Dokladuje sa príjem/obrat za obdobie, nepokryté daňovým priznaním. Živnosť musí existovať minimálne 6 mesiacov v predchádzajúcom roku. U niektorých bánk je akceptovaný iba celý rok.


5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše