Vyhledat
  • Miro

AK CHCETE HAVARIJNE POISTIŤ SVOJE AUTO

Havarijné poistenie, nazývané aj Kasko uzatvára klient proti vonkajším vplyvom - havária, poškodenie, živel, krádež... .


Výška havarijného poistenia závisí od značky a typu vozidla, jeho ceny a rozsahu krytia či výšky spoluúčasti. Tú si môže klient vybrať podľa vlastného uváženia.


A aké motorové vozidlo je možné poistiť?


  • vozidlo spôsobilé prevádzky podľa platnej právnej úpravy

  • vozidlo, ktoré je v čase uzatvárania havarijného poistenia v dobrom stave a je schopné prevádzky

  • vozidlo s platným STK a technickým preúkazom

  • vozidlo, ktoré má pridelené platné slovenské evidenčné číslo

  • vozidlo, ktoré je buď vyrobené na Slovensku, alebo dovezené zo zahraničia

  • vozidlo, pri ktorom je možné preukázať jeho nadobudnutie

  • vozidlo, ktoré nepresiahlo vek, v ktorom je možné ho poistiť

Poistnou sumou je cenníková cena nového auta u autorizovaného predajcu danej značky. Poniektoré poisťovne však majú možnosť stanoviť poistnú sumu aj z trhovej ceny ojazdeného auta. V tomto prípade je však poistná sadzba na výpočet ceny postenia vyššia.


Pri havarijnom poistení na trhovú cenu platí, že poistnou sumou je všeobecná hodnota vozidla alebo jeho nákupná cena v čase uzatvárania poistenia.


Pri havarijnom poistení na novú cenu, musí táto hodnota odpovedať cene nového auta toho istého typu, kvality, výbavy a bez zliav. Pri autách dovezených zo zahraničia sa poistná suma stanovuje ako nová cena vozidla bez zliav, platná na území SR.


Poisťovne každoročne menia podmienky aj poistné sumy, preto je dobré si poistenie pravidelne overovať. Môžete totiž naraziť na výhodnejšiu ponuku. Neodporúča sa však vyberať iba na základe výšky poistného. Treba brať do úvahy krytie, územnú platnosť poistenia, výšku spoluúčasti, kvalitu likvidácií poistných udalostí či asistenčné služby.


Havarijné poistenie však nekryje všetko. A to napríklad vtedy, ak ide o úmyselné poškodenie vozidla, ak bolo vozidlo použité pri trestnej činnosti, ak škody vznikli pri vojnách či nepokojoch, alebo pri jazde bez vodičského oprávnenia a pod vplyvom omamných látok.


7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše