Vyhledat
  • Miro

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI CROWDSOURCINGOM, CROWDFUNDINGOM A CROWDINVESTINGOM?

Medzi týmito skoro rovnakými pojmami je predsa len rozdiel a v skratke vám popíšeme každý z nich.


Pri crowdsourcingu sa angažuje skupina ľudí, za účelom dosiahnutia určitého cieľa. Z toho je odvodený aj názov "crowd" dav a "outsourcing" využívanie zdrojov. Účelom je teda rozdeliť prácu medzi dav pracovníkov, ktorí sa rozumejú do rôznych oblastí. Za relatívne nízke náklady sa tak dosiahne vyššia kvalita. A za kratší čas. Ide o odvetvia marketingu, IT, vzdelávania atď. Každý niečím prispeje, či už sú to nápady, financie, skúsenosti.


5 hlavných kategórií crowdsourcingu:

  • Crowdcontests - na zverejnenú úlohu firmy jednotlivci dávajú rôzne návrhy riešení a na konci zadávateľ vyberie jedného, ktorému zaplatí

  • Macrotasksk - jednotlivci alebo firmy si najímajú ľudí s konkrétnymi znalosťami a zručnosťami prostredníctvom internetu. Riešitelia dostanú zaplatené za každú vyriešenú úlohu

  • Microtasksk - ide o riešenie ťažkých, komplikovaných úloh, ktoré sú rozdelené na menšie časti, uverejnené na internete. Vďaka tomuto postupu sú výsledky rýchle.

  • Self-oganised crowds - na úlohu na internete sa naverbuje dav ľudí, ktorí sa sami porozdeľujú do skupín a o najlepšie riešenie súťažia medzi sebou

  • CrowdfundingCROWDFUNDING je proces, akým sa financuje nejaký projekt alebo start-up. Zloží sa naňho veľké množstvo jednotlivcov. Všetko prebieha výlučne na internete. Čo však môžu získať? V prípade, že ide o projekt založený na daroch, budúci zisk nie je. Ide o podporu rôznych charít či pre ľudí v núdzi.


Model crowdfundingu, založený na odmene, sa často prelína s modelom, založeným na predpredaji. Prispievateľovi je ponúknutá určitá protihodnota, nie však percento zo zisku, ani z budúcich tržieb. Ide iba o niečo malé - tričko, odznak, poďakovanie.


V prípade modelu, založenom na mikropôžičkách, ľudia poskytujú peniaze na realizáciu nejakého projektu s víziou budúcej odplaty. Odplatou je istina s úrokom.


CROWDINVESTING je crowdfunding založený na investovaní. Jednotlivci investujú do start-upov a je im za to ponúknutý podiel v spoločnosti. Stanú sa tak akcionármi a profitujú z budúceho zisku alebo z predaja start-upu. V prípade crowdinvestingu sa vyžaduje podrobný biznis plán. Ide o najpomalšie sa rozvíjajúci model, za čo môžu regulačné obmedzenia, vzťahujúce sa na takýto typ aktivít.

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše