Vyhledat
  • Miro

ŠKOLA, FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ A STARÁ GENERÁCIA UČITEĽOV

Slabá úroveň finančnej gramotnosti u mladých ľudí je spôsobená najmä tým, že na základných a stredných školách chýba komplexné ekonomické a finančné vzdelávanie. Aj keď je pravda, že by ich k tomu mali viesť aj rodičia a byť im vzorom pri narábaní s peniazmi a tvorbe finančných rezerv.


Tak, ako sa v škole učíme od detstva základy matematiky, fyziky, geografie či chémie alebo pravidlá cestnej premávky, rovnako je potrebné od malička žiakom vštepovať základné ekonomické princípy, korešpondujúce s dnešnou dobou.


Učiteľ, ktorý sa pred 20 - 30 rokmi vzdelával pre výkon svojho budúceho povolania, by sa mal vzdelávať vo vlastnom záujme stále. Aby bol pripravený na dnešnú dobu a mal prehľad o súčasných trendoch, problémoch či príležitostiach. Aby vedel odpovedať na otázky dnešných žiakov. Ak sa ho napríklad deti opýtajú, čo sú to kryptomeny, trading, investovanie, forex, komodity, fondy, tak aby im nemusel odpovedať že nevie. Alebo aby im nenatáral bludy. Stáva sa to totiž pri starých učiteľoch, ktorí zaspali dobu a majú svoje zaužívané staromódne metódy a neaktuálny nemoderný výklad o ekonomických pojmoch, peniazoch, systéme, politike... . Pretože všetko napreduje a vyvíja sa. Aj čiernobiele televízory nahradili farebné, s všemožnými technológiami a výdobytkami doby. Teda, napreduje aj ekonomika, kultúra, literatúra, veda, technika, obchod, trhy, manažment, marketing... . A to ešte nie sme pri otázke digitalizácie.


Už žiaci na základných školách kladú učiteľom rôzne otázky. A aj o investovaní, finančných nástrojoch, trhoch, obchodovaní. A učiteľ by sa nemal hanbiť priznať, že štúdium, ktoré pred mnohými rokmi absolvoval s diplomom, nemusí byť aktuálne. Pretože všetko sa v čase mení. No aj ja som bol svedkom toho, ako staršia učiteľka odpovedala na otázky zvedavých žiakov na hodine občianskej náuky, keď sa preberali financie. Podľa nej teda kryptomeny sú niečo nebezpečné a nestabilné, na čo by nemali ani myslieť a zaoberať sa tým. Zlato je podľa nej nedostupné bežným ľuďom a je určené iba pre bohatých, mafiánov a darebákov. Forex je také to špekulovanie, ako keď ku vám na ulici, alebo na vlakovej stanici chlap a ponúka vám "výhodný" nákup inej meny. A maklér, broker či finančný poradca pre mnohých starších ľudí nie je riadna poctivá práca. Lenže my vieme, že je dôležitá a hlavne v dnešnej dobe. Každý občas potrebuje radu odborníka. Aj vo svete financií a investovania.

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše