Vyhledat
  • Miro

ČO V PRÍPADE PROBLÉMU SO SPLÁCANÍM HYPOTÉKY?

Človek sa môže dostať do situácie, ktorá mu sťaží schopnosť splácať úvery. Či už ide o stratu zamestnania, dlhodobú práceneschopnosť a iné nepredvídateľné situácie. Takýto problém však treba neodkladne riešiť a aktívne komunikovať s bankou. Najväčšou chybou klientov v takejto situácii je strčiť hlavu do piesku a ignorovať výzvy bánk. Tým sa problém zhoršuje a dlh sa môže výrazne navýšiť.


V prípade meškania so splátkami banka klienta informuje upomienkou. Ide len o upozornenie, pretože môže ísť o menší problém, ako napríklad zmena účtu či dočasný pokles príjmov, s ktorým súvisí krátkodobá neschopnosť splácania a nedostatok finančných prostriedkov na účte.


Po týchto upozorneniach, ktoré majú väčšinou formu SMS alebo emailu, nastúpi telefonické kontaktovanie klienta a písomná upomienka. Ide o prísnejšie oslovenie, keďže klient nespolupracuje a nereaguje na predošlé výzvy. Za tieto upomienky sú už účtované aj poplatky.


Keď klient stále nereaguje, prichádza výzva na predčasné splatenie hypotéky. Obvykle po 3 - 4 mesiacoch. Vtedy už klienti začnú komunikovať, pretože výzva obsahuje informácie o ďalších krokoch a postupoch, ak sa klient s bankou nedohodne.


Medzi 6 - 9 mesiacom nespolupráce banka podáva návrh na vykonanie dražby nehnuteľnosti. Dražobná spoločnosť pošle ďalšiu výzvu o predčasné splatenie úveru, aby sa tak klient vyhol dražbe. Dražba môže prebehnúť najskôr 30 dní po určení termínu. Termín je oznámený dražobnou spoločnosťou a posledná možnosť splatenia dlhu končí otvorením dražby.


Aké možnosti a riešenia banka ponúka?

Odklad splátky


Na základe vlastného uváženia môže banka poskytnúť odklad splátky aj istiny. K tomu je však potrebné podať písomnú žiadosť. Odklad splátok však musí klient aj tak doplatiť. Nie sú mu odpustené. Po uplynutí doby odkladu sa zvyknú odpustené splátky rovnomerne rozdeliť do nasledujúcich splátok. Takýto odklad sa obyčajne poskytuje na 6 mesiacov a dôvod odkladu musí byť opodstatnený.


Predĺženie lehoty splatnosti


Banka poskytuje aj takúto možnosť. Predĺženie celkového splatenia úveru o také obdobie, aby bol klient schopný mesačného splácania. Zároveň ale preplatí.


Refinancovanie úveru


Takáto možnosť je výhodná pre klientov, ktorí majú viac úverov a chcú ich zjednotiť do jedného. Dokážu si tak znížiť mesačnú splátku a zároveň získať lepší prehľad o výdavkoch. Banka však v takomto prípade opätovne preveruje bonitu klienta a jeho platobnú disciplínu.


Ako predísť takýmto situáciám? Mať vytvorenú finančnú rezervu aspoň vo výške 6 mesiacov splátok, poistenie životných rizík alebo úveru.
2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše