Vyhledat
 • Miro

ČO PRINÁŠA KILEČKO 2 PODNIKATEĽOM

Vláda schválila 2. februára 2022 Kilečko 2. ako podporu podnikateľského prostredia. Tieto opatrenia by mali okresať podnikateľom povinnosti a byrokraciu. Ide o 198 opatrení, takže takmer raz toľko, ako pri prvom Kilečku. Medzi predloženými zmenami v zákonoch sú napríklad aj tieto:


 • umožnenie predaja nepotravinárskeho tovaru aj po uplynutí expirácie

 • dokumenty z elektronickej schránky použiteľné na právne úkony bez zaručenej konverzie

 • zjednodušenie povinnosti hlásenia pobytu zahraničných hostí

 • možnosť autoškôl vyučovať prostredníctvom e-learningu

 • liberalizácia hygienických požiadaviek v gastro prevádzkach stanovením nižšieho počtu umývadiel

 • zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene (z pôvodne 60 dní na 30 dní)

 • zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike

 • zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov

 • umožnenie bezplatného poskytnutia pôvodných slovenských technických noriem alebo pôvodných technických normalizačných informácií

 • zavedenie práva dodávateľa elektriny / plynu započítať vzniknutý preplatok voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy

 • zdobrovoľnenie zostavenia účtovnej závierky podľa IFRS pre vybrané obchodné spoločnosti

 • zrušenie podmienky zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere, potrebnú na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení

 • zavedie sa možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet cez internet

 • predĺži sa oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu, a to z 2 na 4 roky od jej založenia

 • liberalizácia podmienok vzdelania a praxe na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva

 • v Obchodnom registri by sa malo dať do piatich pracovných dní opraviť alebo zosúladiť údaje, ktoré sú v ňom uvedené

Medzi opatreniami sú také, ktoré sa týkajú všetkých podnikateľov, ale aj také, ktoré pomôžu konkrétnym oblastiam podnikania.


Okrem zjednodušenia byrokracie a povinností je cieľom týchto opatrení motivovať k začatiu či rozvoju podnikania či zlepšiť postavenie našej krajiny v medzinárodných rebríčkoch ohľadom podnikateľského prostredia. Podnety zozbierané od verejnosti posudzovali odborníci a konzultovalo sa aj so zástupcami podnikateľov.

Dátum účinnosti zákona je 1. mája 2022 a vzhľadom na to, že sa hromadia ďalšie podnety, ministerstvo hospodárstva pripravuje obsah Kilečka 3.


/zdroj: podnikajte.sk/4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše