Vyhledat
  • Miro

ČO JE TO RODINNÝ PODNIK A AKO FUNGUJE

Rodinný podnik nemá svoju presnú a jednotnú definíciu, aj keď rodinným podnikom by sme mohli nazvať mnohé významné firmy, pre ktoré je typické spojenie rodinného a pracovného života. Toto spojenie môže ovplyvňovať jak rodinné vzťahy, tak fungovanie podnikania. A nie vždy pozitívne.


Znakov, že ide o rodinnú firmu, je mnoho a od ostatných sa odlišuje napríklad tým, že samotný zakladateľ firmy ju považuje za rodinnú firmu. Že ide o rodinné podnikanie, ktoré spája riadiace, pracovné, obchodné a rodinné vzťahy. Rodina má pritom vplyv na vlastníctvo a riadenie firmy. Jej príslušníci sa zapájajú do riadenia, aj do ďalších činností firmy a prejavujú sa aj výraznejšie emočné zásahy do vzťahov a fungovania. Kto rodinný podnik založí a buduje, ten ho môže predať ďalším generáciám rodiny, čo znamená, že ciele rodinného podniku sú dlhodobé.


Žiadna krajina nemá presne zadefinované, čo je to rodinný podnik a týchto definícií môže byť veľa. Záleží od samotnej definície rodiny v danej firme, počtu členov z rodiny, ktorí pôsobia vo firme, zloženia rodiny vo firme a aj od toho, o aké príbuzenské vzťahy vo firme ide. Definíciu konkrétnej rodinnej firmy určuje aj hierarchia a obsadenie členov rodiny do jednotlivých funkcií, ich práva a kompetencie pri riadení a rozhodovaní. Záleží aj na percentuálnom rozdelení majetku.


U nás nemáme v záväzných predpisoch upravené rodinné podnikanie, tak ako napríklad v susednom Česku, Rakúsku, alebo Taliansku.


Člen rodiny môže vo firme pôsobiť vo viacerých funkciách a pozíciách, alebo mať vlastnícky podiel aj bez toho, aby v rodinnej firme pracoval. No rodinný príslušník môže byť v takejto firme zamestnaný aj bez vlastníckeho nároku. Rodinný podnik a jeho definícia závisí od troch kritérií - rodina, podnik, vlastníctvo.


Rodinné podniky možno rozdeliť na:


- rodičovský podnik, v ktorom môže byť zakladateľom rodič, alebo potomok, ktorý vytvára pracovnú pozíciu pre svojich rodičov

- manželský podnik, založený buď oboma manželmi spoločne, alebo jeden z nich mohol do firmy vstúpiť neskôr

- rodinný podnik založený súrodencami, a tí môžu do firmy zapojiť ostatných členov rodiny, alebo firma môže ostať iba v ich rukách

- príbuzenský rodinný podnik, ktorý je zložený zo širšieho okruhu rodiny. Kvôli slabším rodinným väzbám však nemusí takýto podnik fungovať dlhodobo.

- viacgeneračný rodinný podnik, ktorý má dlhodobú rodinnú tradíciu a je predávaný z generácie na generáciu.

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše