top of page

Kris Tína

#hypotéka

Kris Tína

ĎAKUJEME Ivan hlavne za pomoc s hypotékou, ale aj za iné veci, ktoré boli nad rámec Tvojej práce. Veľmi si ceníme pohotovosť, úprimnosť, individuálny prístup, flexibilitu ako časovú tak priestorovú 🙂 precíznosť a dôveryhodnosť, vďaka. Určite sa na Teba zas obrátime.
Kristína a Matej

bottom of page