Vyhledat

"Nerefinancujte pretože budete opäť platiť úroky!"

Často sa stretávam s tvrdením klientov podľa ktorého sa im neoplatí refinancovať úver pretože už zaplatili úroky, prípadne ich väčšiu...

AKO SI POŽIČAŤ V PRÍPADE BANKROTU?

Osobným bankrotom ako spôsobom oddlženia sa môžete zbaviť svojich dlhov. Oddlžiť sa môžete dvoma spôsobmi - konkurzom alebo splátkovým...

DRUHY A FORMY INFLÁCIE V SKRATKE

Keďže sa slovo inflácia skloňuje v poslednej dobe všade a je reálnym problémom, v skratke si rozpíšeme pár pojmov, súvisiacich s...

PODNIKANIE A OBCHODNÉ MENO

Obchodné meno upravuje Obchodný zákonník a rozumie sa ním názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju činnosť. Obchodné meno je povinné a...

Z POJMOV: PRIRÁŽKA, MARŽA, RABAT

V tomto článku si v krátkosti rozoberieme pojmy prirážka, rabat a marža. Aby v tom bolo jasno, keďže mnohí si to pletú. Prirážka je...

VÝŠKA RPMN A VÝPOČET PODĽA VZORCA

Povinný údaj RPMN pri pôžičkách a hypotékach klientov informuje o tom, aký drahý je úver. Ide o celkové náklady na úver prepočítané na...

NA ZOPAKOVANIE: ZAS A ZNOVA O INFLÁCII

Inflácia je veľmi horúca téma a preto sa jej opäť povenujeme. Inflácia je rast cien tovarov a služieb, takže si dnes za určitú sumu toho...

ČO PRINÁŠA KILEČKO 2 PODNIKATEĽOM

Vláda schválila 2. februára 2022 Kilečko 2. ako podporu podnikateľského prostredia. Tieto opatrenia by mali okresať podnikateľom...

BANKY A OKAMŽITÉ PLATBY

S 1. februárom 2022 prišla aj možnosť okamžitých platieb. Tie sú dostupné 24 hodín denne, vrátane víkendov a sviatkov. S tým súvisí...

O INVESTOVANÍ DO VZDELANIA

Investície môžu mať mnoho podôb a nemenej dôležitá je investícia do vzdelania. Vzdelanie niečo stojí, no získané vedomosti a tituly...

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ A VÝCHOVA DETÍ

O finančnej gramotnosti a hodnote peňazí by sa mali vhodnou formou učiť aj deti a viesť by ich k tomu mali rodičia. Zároveň by im mali...